Oppijoiden ja osaajien kohtaamispaikka
Tutki, ihmettele, opi!

Oppimisen aPaja on avoin yhteisö, jossa voit kokeilla, luoda uutta, oppia toisilta tai opettaa itse. Rakenna itse uusia ja luovia oppimisen tapoja. Tutustu teemoihin, osallistu valmiille kurssille tai laita pystyyn oma kurssi. Kokeile, testaa ja kehitä yhdessä toisten kanssa.

Opi ja pidä hauskaa. aPaja antaa käytännön tukea, asiantuntijuutta, tilat ja välineet.

Tuottajan valinnat

 • muutosagenttikuva
  Kansalaisyhteiskunnassa tapahtuu: kansalaisten uudet barrikadit synnyttävät Ravintolapäiviä, Siivouspäiviä, Kaljakelluntaa ja Tahdon-kampanjaa. Samalla partiolaiset ja martat kasvattavat jäsenmääriään. Miten mennä mukaan tähän muutokseen, mitä opittavaa meillä on toisten kokemuksista ja...
 • Mitä yhteisömanagerointi oikein on? Miten sitä tehdään, miten yhteisöt syntyvät, miten niitä johdetaan, motivoidaan, osallistetaan jne. Tutustumme yhteisömanagerin työhön käytönnössä ja opettelemme perustyökalujen käyttöä. Kyseessä voi olla fyysinen ja/tai verkkoyhteisö. Avainasioita...
 • Jedi rekisterikilpi
  Syvennetään vielä ajattelua ja osaamista yhteisömanageroinnista. Kurssi on tarkoitettu jossain vaiheessa Yhteisömanageri Master Class -kurssin käynneille. Siirrytään tällä kurssilla selkeästi välineistä ja ympäristöistä syvempään kehittämiseen; yhteisön kulttuurin kestävä rakentaminen,...

Tervetuloa sivustolle aPaja

Kurssitarjonta

 • Google Analytics kurssi
  Haluaisin oppia käyttämään Google Analyticsiä. Mietin että onkohan täällä muita jotka haluaisivat oppia samoja teemoja, kuten sivuston kehittämistä Google analytiikkaa hyödyntäen?
  Ilmoittautuneita 6 / 12 (enintään 25)
  50%
 • Luo oma kurssi ja kerää muut asiasta kiinnostuneet mukaan

Käynnissä

 • Tämän aPajan tarkoituksena on syventää menetelmällistä ja pedagogista osaamista uusien, demokraattisten talouden muotojen rakentamiseksi. Kurssin kohderyhmää ovat eritoten oikeudenmukaisemman ja kestävämmän talouden parissa pakertavat aktivistit, opettajat ja tutkijat. Kurssi muotoutuu...

Päättyneet

 • Haluatko kirjoittaa itse lapsesi iltasadun? Tai oman tarinasi lapsenlapsille? Entä miten tarinoita voisi hyödyntää oman työn markkinoissa? Luova kirjoittaminen ei enää kuulu vain kirjoittamisen ammattilaisille vaan on läsnä yhä useammassa ammattissa ja harrastuksessa sosiaalisen median...
 • Visuaalinen ajattelu oppimisen tukena
  Visuaalinen ajattelu on ajatusten ja ideoiden tekemistä näkyväksi. Kyse on ajattelun mallintamisesta ja kiteyttämisestä kuvamuotoon. Visuaalisuus helpottaa kokonaisuuksien hahmottamista, monimutkaisten asioiden sisäistämistä ja yhteisen ymmärryksen rakentamista. Tämän vuoksi jokaisen...
 • Replace fear of the unknown with curiosity
  How should we organize our work, communities and politics in new ways? Welcome to explore and experiment with liberating structures and study how to flourish in relations. http://organizationwoodstock.com
 • aesthetic literacy
  Esteettisen lukutaidon työpajassa työstetään ja opitaan yhdessä, miten on mahdollista tehdä avoimista tiloista (elämän arki, työ jne.) oppimistiloja. Aesthetic Literacy workshop is a venue for working and learning together to find out how to proceed from open spaces to learning spaces.
 • Ikääntyvien yhteisöasuminen Turussa
  Oletko miettinyt, että haluaisit asua jonkinlaisessa yhteisössä, ihan omanlaisessa, sopivien ihmisten kanssa. Koossa on joitakin ihmisiä, mutta miten hommaa lähtisi viemään eteenpäin. Kurssilla asuinyhteisövalmentaja, arkkitehti Johanna Kerovuoren ohjauksessa muodostetaan...
 • Yhteisömanageroinnin peruskurssin suorittaneiden jatkokurssi.
 • Datajournalismi kurssi
  Käytännönläheinen datajournalismin peruskurssi, jonka aikana toteutetaan tiimeissä datajournalistinen juttu alusta loppuun. Kurssi on suunnattu journalismista kiinnostuneille ohjelmoijille tai graafikoille, datan ja visualisoinnin mahdollisuuksista kiinnostuneille journalisteille, sekä...
 • Koulun tulevaisuus (Futura 2/2015) Koulun ja oppimisen tulevaisuutta pohditaan Helsingissä 22. - 23.5. Futura-lehden 2/2015 -numeron teeman ympärille järjestettävässä tapahtumassa. Keskiössä ovat etenkin peruskoulun ja lukion tulevaisuutta signaloivat artikkelit ja niiden lomaan...
 • Myyttikestit starttaa 29.3.-30.3. luomisen myyteillä. Myyttikestit on kerran kuukaudessa tapahtuva moniaineksinen happening, jossa yhdistellään tiedollista ja kokemuksellista myyttiaineista. Ensimmäisillä kesteillä kysytään mm. miten erilaiset luomisen myytit vaikuttavat arjessamme ja...
 • Olisin kiinnostunut toteuttamaan yhteistyössä solidaarisuustaloudessa toimivien ja asiaa tukevien henkilöiden ja organisaatioiden kanssa otsikon mukaisen kurssin. Ajatus olisi, että kurssi olisi tutkimus- ja kehittämispainotteinen. Tavoitteena olisi luoda yhteinen näkemys...
 • Aikamatkalla pohditaan ja keskustellaan oppimisen ja koulun tulevaisuudesta sekä rakennetaan ihmisen koulua. Pääpaino on tulevaisuuden koulussa ja oppimisessa sekä siinä, miten sitä voitaisiin toteuttaa jo nyt. Mikä on sinun näkökulmasi ja kiinnostuksesi? Käsitys ja malli tulevaisuuden...
 • Ristiriitojen kohtaamisen kautta rakennamme luottamukseen, arvostukseen, ja yhteistyöhön perustuvia ihmissuhteita sekä työyhteisöjä. aPaja-tilaisuudessa opimme ymmärtämään ja käsittelemään ristiriitoja yhdessä. Tarjoamme työvälineitä ristiriitojen ymmärtämiseen sekä tilan käydä...
 • Mitä yhteisömanagerointi oikein on? Miten sitä tehdään, miten yhteisöt syntyvät, miten niitä johdetaan, motivoidaan, osallistetaan jne. Tutustumme yhteisömanagerin työhön käytönnössä ja opettelemme perustyökalujen käyttöä. Kyseessä voi olla fyysinen ja/tai verkkoyhteisö. Avainasioita...
 • Verkkopedagogiikan apaja
  Verkkopedagogiikan apaja-kurssilla luodaan, opiskellaan, testaillaan ja otetaan haltuun verkkopedagogiikkaa. Kurssi on avoin kaikille pedagogiikasta ja opettamisesta kiinnostuneille ja oman työnsä kehittäjille. Tule mukaan kehittämään luovasti uutta pedagogiikkaa ja tulevaisuuden...
 • Teetkö yhteisömanagerin työtä tai oletko käynyt jo yhteisömanagerikurssin Otavan Opistossa tai muualla? Master Class antaa mahdollisuuden jakaa osaamistasi ja oppia muilta. Neljä kertaa vuodessa eri teeman ympärille kokoontuvassa ryhmässä pääset syventämään yhteisömanageritaitojasi muiden...
 • muutosagenttikuva
  Kansalaisyhteiskunnassa tapahtuu: kansalaisten uudet barrikadit synnyttävät Ravintolapäiviä, Siivouspäiviä, Kaljakelluntaa ja Tahdon-kampanjaa. Samalla partiolaiset ja martat kasvattavat jäsenmääriään. Miten mennä mukaan tähän muutokseen, mitä opittavaa meillä on toisten kokemuksista ja...
 • Avoimen yliopiston Delfoi-koulutusta järjestetään kahdeksastta vuotta samalla peruskonseptilla. Opinnot voi porrastaa ja ajoittaa haluamallaan tavalla tukemaan omia tutkimus- tai opintotavoitteitaan. Ohjaus päivystää verkossa ja autenttinen tekeminen mahdollistaa työn arvioinnin näyttöjen...
 • Apajassa järjestetään vuonna 2014 avoimen yliopiston tulevaisuuden tutkimuksen alaan kuuluvaa Delfoi- koulutusta. Delfoi-menetelmä on vuorovaikutuksellinen asiantuntijamenetelmä, joka soveltuu avoimien kiistakysymysten käsittelyyn. Koulutuksen rytmi syntyy kuukaisittaisista työpajoista....
 • Teetkö yhteisömanagerin työtä tai oletko käynyt jo yhteisömanagerikurssin Otavan Opistossa tai muualla? Master Class antaa mahdollisuuden jakaa osaamistasi ja oppia toisilta.
 • Parvityö tarjoaa konkreettisen mallin, miten koko organisaation tai asiantuntijaverkoston osaaminen saadaan joustavammin ja tehokkaammin valjastettua tuotteiden ja palvelujen ja koko toiminnan kehittämiseen.
 • Tulevaisuustarinoita kaunokirjallistetaan Delfoi-pajojen yhteydessä keväällä ja syksyllä 2014. Kirjoittamistyöskentelyä seurataan ja ohjataan kuukausittain järjestettävissä lähitapaamisissa Helsingissä Otavan opiston osuuskunnan tiloissa Annankadulla. Lähitapaamisissa tutustutaan...
 • Jedi rekisterikilpi
  Syvennetään vielä ajattelua ja osaamista yhteisömanageroinnista. Kurssi on tarkoitettu jossain vaiheessa Yhteisömanageri Master Class -kurssin käynneille. Siirrytään tällä kurssilla selkeästi välineistä ja ympäristöistä syvempään kehittämiseen; yhteisön kulttuurin kestävä rakentaminen,...
 • Vaikutan ja vaikutun -aPaja yhdistää opiskelijoita ja kansalaisjärjestöjä. Tarkastelun keskiössä ovat valta ja vaikuttaminen. Tarkoituksena on, että vaikuttamista ja vaikuttumista tarkastellaan niin yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan, kulttuurin, luonnon kuin todellisuuden metatason...
 • Karannutta aikaa etsimässä Avoin oppimisen aPaja Otavassa Tervetuloa mukaan Otavan Opiston aPajan toiseen kohtaamiseen 13. - 14.6.2014! Paikkana Otavan Opisto Mikkelissä.
 • Aikamatkalla pohditaan ja keskustellaan oppimisen ja koulun tulevaisuudesta. Mikä on sinun näkökulmasi ja kiinnostuksesi? Käsitys ja malli tulevaisuuden oppimisesta muotoutuu mukanaolevien kurssilaisten oman historian, oppimiskäsityksen ja näkökulmien mukaan.
 • Epävarmuus on läsnä oppimisessa, vaikuttamisessa ja uusien asioiden luomisessa, mutta kuka uskaltaa tunnustaa olevansa epävarma? Epävarmuus vaatii rohkeutta ja aPaja-tapahtumassa opetellaan käsittelemään epävarmuutta yhdessä. Tarjoamme tilan ja ajan ihmisten kohtaamisille,...
 • Mitä haluat oppia Art of Hostingista lisää? Heitä hyviä kysymyksiä, vietetään pari päivää yhdessä tutkien ja kokeillen!
 • Työpajan tavoitteena on saada yhdessä aikaan suurempaa vaikuttavuutta mihin yksin pystyisi. Työpajassa pelataan Mielenmallipeliä, jonka avulla hahmotetaan yhteistyön mahdollisuuksia.
 • Med digitalt berättande kan du greppa berättarkonsten och uttrycksförmågan med iPadens hjälp. Kursen riktar sig speciellt till alla som arbetar med barn eller har egna barn.
 • Ilmoittaudu mukaan: http://ilmoittautuminen.otavanopisto.fi/ilmiopohjainen_oppiminen_syksy2014 Otavan Opisto järjestää syksyllä 2014 ilmiöpohjaisen oppimisen aPaja-kurssin, jonka tavoitteena on saattaa yhteen ilmiöpohjaisesta oppimisesta kiinnostuneita. Kurssi sisältää sekä...
 • Klassisen rockin yhtyesoittokurssi on suunnattu aikuisille rockin harrastajille. Kurssilla käydään läpi bändisoittamisen periaatteita ja se sisältää soitinkohtaisia klinikoita perusbändisoittimille (rummut, basso, kitara, laulu). Kurssille tulevilta odotetaan soittimensa perushallintaa.
 • Julkaisujen luominen omista materiaaleista inspiroi ja palkitsee.
  Löydä tarkoitus tallenteillesi, jotka ovat hautautuneet tietokoneesi kovalevyn uumeniin ja opi tekemään pienellä budjetilla laadukkaita julkaisuja.
 • "Yhteisömanageri toimii verkossa yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön viestinnän ja sen asiakkaiden / yleisöjen rajapinnassa. Hän tuottaa sisältöjä sekä itsenäisesti että yhdessä asiakkaiden tai muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa."
 • aPaja-yhteisön kolmas kohtaaminen järjestetään 30. - 31.10.2014 Helsingissä.
 • Art of Hosting
  The Art of Participatory Leadership and Learning - … through the Art of Hosting and Harvesting Conversations that matter This is a 3-day training in participatory leadership in practice. We will explore ways of collaboration through the Art of Hosting and Harvesting Conversations....
 • Tule mukaan oppimismatkalle yhteisömanagerointiin!