Oppijoiden ja osaajien kohtaamispaikka
Tutki, ihmettele, opi!

Delfoi-pajassa haudottiin käsi- ja taideteollisuusalojen tulevaisuudenkuvia

Delfoi- paja on kudelma Tulevaisuuden tutkimuksen verkostoakatemian Delfoi- menetelmän avointa verkkokurssia ja kerran kuussa Annankadulla ja Mikkelissä järjestettävää pajatoimintaa. Keskiössä Delfoi-pajassa on tulevaisuuden tutkimuksen piiriin kuuluvan Delfoi-menetelmän soveltaminen.
 
 
Delfoi-pajatoiminta alkoi vuonna 2005 ja vuosien varrella pajassa on haudottu monia opinnäytteitä ja tutkimuksia. Viimeisin opinnäyte on Kristiina Soini-Salomaan käsi- ja taideteollisuusalojen tulevaisuudenkuvia koskeva väitöstutkimus vuodelta 2013.
 
 
Väitöstutkimuksen aihe löytyi läheltä
 
 
Käsi- ja taideteollisuuden tulevaisuuskuvat kiinnostivat Soini-Salomaata hänen oman työhistoriansa takia.
 
- Olen työskennellyt muotoilun ja käsi- ja taideteollisuuden eri kehittämistehtävissä 30 vuotta katsoen toimialaa käsityöläisen, freelancerin, teollisen suunnittelijan, ammattiopettajan, käsi- ja taideteollisuusjärjestön toiminnanjohtajan sekä tutkijan näkökulmista. Työtehtävät toimialan elinkeinotoiminnan ja yrittäjyyden kehittämisen parissa nostivat ajatuksen toimialan tulevaisuuden tekemisestä omalta osaltani, Soini-Salomaa kertoo.
 
Väitöstutkimuksella Soini-Salomaa halusi herättää ajatuksia ja keskustelua toimialan merkityksestä ja roolista sekä siitä, mihin suuntaan käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisen osaamisen ja ammatillisen identiteetin tulisi kehittyä.
 
- Käsi- ja taideteollisuusalojen tutkiminen on ajankohtaista siksi, että koulutusalan aloituspaikkoja on supistettu viime vuosina. Samoin käsi- ja taideteollisuus ja muotoilu etsivät omaa rooliaan ja paikkaansa osana luovia toimialoja, hän toteaa.
 
 
Kestävä kehitys ja uudet valmistusteknologiat muuttavat käsi- ja taideteollisuutta
 
 
Soini-Salomaa kiteyttää väitöskirjansa tutkimustulokset neljään päähavaintoon.  Ensinnäkin, kestävän kehityksen mukainen toiminta on tulevaisuudessa alan keskeinen menestystekijä.
 
- Ekologisuuden, eettisyyden ja esteettisyyden merkityksen voimistuminen nähtiin kaikissa
vastaajaryhmissä erityisenä mahdollisuutena. Tämä ilmeni esimerkiksi pitkäikäisinä ja laadukkaina
tuotteina ja korjaus- ja huoltopalveluina.
 
Toiseksi, Soini-Salomaan mukaan suunnittelu ja valmistusteknologian, kuten 3D-tulostustekniikan tuoma muutos, tulee olemaan merkittävä koko toimialalle.
 
- Suunnittelu- ja valmistusteknologioiden kehityssuunnan merkitystä ei vielä aineistonkeruuhetkellä 2010 osattu arvioida, mutta tänä päivänä se on jo selkeästi nousemassa. Uhkana nähtiin kädentaitojen katoaminen, jos siirrytään virtuaalisiin suunnittelu- ja tuotantotapoihin. Toisaalta uskottiin, että toimialalla tarvitaan uutta teknologiaa ja arveltiin niiden tuovan uusia mahdollisuuksia  tuotteiden räätälöintiin.
 
Kolmanneksi, ammattikoulutus on tulevaisuudessa edelleen tuotevaltaista, eikä käyttäjälähtöistä.
 
- Opiskelijoiden tulevaisuustarinoista kuulsi traditionalinen käsityöläisen tai muotoilijan ammattikuva. Omaa suunnittelu- ja valmistusosaamista ei osattu nähdä palveluiden tuottajan näkökulmasta.
 
Neljänneksi, tulevaisuussuuntautunutta ajattelua ja tulevaisuuskasvatusta tulee Soini-Salomaan
mukaan lisätä ammattikoulutukseen kaikilla tasoilla, varsinkin suunnitteluammateissa aivan
olennaista.
 
 
Uudet käsityöalan ammattilaiset toimivat rajapinnoilla
 
Soini-Salomaan mukaan käsi- ja taideteollisuuden mahdollisuuden löytyvät toimialojen ylityksistä ja rajapinnoilta, kuten hyvinvointi- ja elämyspalveluista.
 
- Nyt soveltava taide ja osallistava tekeminen ovat tulossa todella vahvasti sosiaali- ja terveysalalle, mutta myös esimerkiksi työhyvinvointiin ja organisaatioiden johtamiseen.
 
Soini-Salomaan mukaan käsityötä ei saisikaan tulevaisuudessa nähdä irrallisena toimialana kulttuurialojen joukossa vaan yhtenä mahdollisuutena kehittää käsin tekemiseen liittyvää elämyksellisyyttä ja voimaantumista.
 
- Toimialalle kuuluva ammatillisten toimintamallien ja identiteettien hetergogeenisuus, rinnakkaisuus ja päällekkäisyys tulee jatkumaan. Tämä tarkoittaa sitä, että sama tekijä voi olla taiteilijan roolissa ja tehdä uniikkitöitä, mutta myös esimerkiksi tuottaa alihankintana Intiassa sarjatuotantoa ja lisäksi opettaa ammattioppilaitoksessa tai vapaan sivistystyön piirissä.
 
   Kirjoittaja: Jenni Linturi

Add comment

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <p> <u> <i> <b> <strike> <table> <tr> <td> <th> <thead> <tbody> <br>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

BBCode

  • HTML-merkintää ei sallita.
  • You may use these tags: [b], [define], [h1], [h2], [h3], [h4], [h5], [h6], [hr], [i], [quote], [s], [sub], [sup], [u], [url]
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkintää ei sallita.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.