Oppijoiden ja osaajien kohtaamispaikka
Tutki, ihmettele, opi!

Ihminen kasvaa vuorovaikutuksesta

Viikolla 48 OPS-välitunnin aihe oli tiedon tuottaminen. Väitteenä oli, että vuonna 2017 oppilaat tuottavat enemmän monimediaalista materiaalia kuin ennen.  Viikon vieras opettaja Petteri Paappanen Renkomäen koulusta piti väitettä toivottavana.

 

Renkomäen koulussa oppilaat tuottavat tietoa ilmiöistä

Renkomäen koulussa tiedon tuottaminen on jo arkipäivää. Oppimateriaaleja tuotetaan yhdessä oppilaiden kanssa eri ilmiöiden ympärille.

 

-       Ideana on, että etsitään pääotsikko, oli se sitten antiikin Kreikka tai yhteyttäminen, ja sitten ruvetaan oppilaiden kanssa miettimään ilmiötä. Oppilaat pitävät keskenään palavereita, joissa syntyneitä ideoita peilataan sitten opettajan näkemyksiin.

 

Vuorovaikutus on oppimisen edellytys

       Keskustelun pohjalta syntyy käsikirjoitus. Yleensä muotona on animaatio. Paappasen mukaan animaatio on kuitenkin vain tekniikkaa. Tärkeintä on vuorovaikutus.

     

       -       Kun tehdään ryhmissä keskustellen, se vapauttaa aikaa vuorovaikutukselle enemmän kuin perinteinen opetus. Ihminen kasvaa vuorovaikutuksesta. Se on minusta tämän jutun pointti, ei niinkään se lopputulos.

 

Suurinta antia tiedon tuottamisessa ovatkin Paappasen mukaan suunnittelupalaverit, joissa oppilaat miettivät mikä ilmiössä on keskeisintä. Niistä hän ei luopuisi mistään hinnasta.

 

 

Tiedon tuottaminen vaatii työyhteisöltä paljon

 

Tiedon tuottamisen prosessimaisuus jakaa Paappasen mukaan opettajia. Se, miksi kaikki eivät halua lähteä mukaan, johtuu hänen mukaansa siitä että opettajilla on vääristynyt käsitys siitä, että opettajien pitää osata kaikki.

 

-     -       Monia pelottaa se, että oppilaat ovat tekniikan kanssa taitavampia kuin he ja se pelottaa. Tiedon tuottaminen vaatiikin työyhteisössä paljon yhteistä arvokeskustelua.

 

Paappasen unelma on, että tulevaisuudessa opettajan ei pitäisi pitää yllä jokaisen asian asiantuntijan roolia. Se mahdollistaisi oppitunneista prosesseihin siirtymisen.

 

 

Lisää tietoa

 

Tulevat OPS-välitunnit

VKO 49 5.12. Yhteiskuntasimulaatio /Yrityskylä

VKO 50 12.-14.12 Teemahautomo: Teemahautomon aiheena on tulevaisuudessa tarvittava laaja-alainen osaaminen. Hautomon ohjelma löytyy täältä.
 

OPS-välitunnit jatkuvat vuonna koko vuoden 2014. Väitteitä syvennetään ja laajennetaan teemahautomoissa.

 

Sekä välitunnit että hautomot ovat osa OPH:n rahoittamaa ja Otavan Opiston toteuttamaa opetussuunnitelmatyöhön keskittyvää pedagogista täydennyskoulutusta. Osallistuminen on yleissivistävän koulutuksen opetushenkilöstölle maksutonta.

 

Lisätietoa sekä teemahautomosta että ops-välitunneista löytyy osoitteesta ebarometri.fi

 

Kirjoittaja: Jenni Linturi

Add comment

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <p> <u> <i> <b> <strike> <table> <tr> <td> <th> <thead> <tbody> <br>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

BBCode

  • HTML-merkintää ei sallita.
  • You may use these tags: [b], [define], [h1], [h2], [h3], [h4], [h5], [h6], [hr], [i], [quote], [s], [sub], [sup], [u], [url]
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkintää ei sallita.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.