Oppijoiden ja osaajien kohtaamispaikka
Tutki, ihmettele, opi!

Viikon 47 Ops-välitunnilla pohdittiin kouluruokailun tuomista osaksi oppisisältöjä

Otavan opisto järjestää kerran viikossa Ops-välitunnin, jossa keskustellaan Oppimisen tulevaisuus -barometrin väitteistä. Ops-välitunnit ovat osa Opetushallituksen rahoittamaa kaksivuotista opetussuunnitelmatyöhön keskittyvää pedagogista täydennyskoulutushanketta. Viikon 47 väitteenä oli ruokailun tuominen osaksi oppisisältöjä.

 

 

Ruokailu osaksi oppisisältöjä

 

 

Viikon 47 Ops-välitunnilla väitettiin, että tulevaisuudessa ruokatunti ei enää ole vain ruokatunti vaan osa oppi(mis)sisältöjä. Opetussuunnitelmatyöskentelyn kehittäjän Iida-Maria Peltomaan haastateltavana oli Kouluruokadiplomi-kampanjan edustaja Pirjo Alanko.

 

      Alangon mukaan ruokailun tuominen mukaan osaksi oppi(mis)sisältöjä on toivottavaa.

       

      - Ruokailun liittyy myös sosiaalisuus ja vuorovaikutustaitojen opiskelu, joten kyllä minusta on toivottavaa, että ruokailu olisi yksi oppiaine muiden joukossa, hän toteaa.

 

 

 

Ruokailudiplomilla ryhtiä kouluruokailuun

 

 

 

Alanko on mukana kehittämässä kouluruokadiplomia, jonka avulla ohjataan oppilaita huomioimaan ruokailutapahtuma.

 

- Ruokailu ei ole vain syömistä vaan myös tapahtuma. Ruokailuun vaikuttaa myös ympäristö. Jos ympäristö on rauhallinen ja esimerkiksi lautaset kivoja, on syöminenkin kivaa.

 

      Ruokailutapahtuma syntyy paitsi kattauksesta ja ympäristöstä myös ruokailuun osallistuvista ihmisistä. Yksi ruokadiplomin keskeinen sisältö koskeekin ruokailuun liittyvien sosiaalisen taitojen oppimista.

 

      -  Jotta ruokailutapahtumasta tulisi rauhallinen ja keskusteleva on huolehdittava, että pöytäkoot ovat tarpeeksi pienet, Alanko toteaa.

 

      Ruokadiplomissa sosiaalisuus varmistetaan ruokailutapahtumassa mukana olevien opettajien avulla.

 

      -  Ideana on, että jokaisessa pöydässä on yksi ohjaava opettaja.

 

 

Rauhallisen ruokailutapahtuman takaamiseksi ruokadiplomin yhteydessä on laadittu ruokarauha-julistus, jonka tarkoitus on tehdä ruokailusta miellyttävä.

 

 

 

Ruoan alkuperällä on väliä

 

 

 

      Sosiaalisuuden lisäksi ruokadiplomissa kiinnitetään myös huomiota ruoan ekologisuuteen ja alkuperään. 

 

      -  Ruokailun yhteydessä oppilaat kiinnittävät huomiota, mitä ja miksi valitsevat ruokalautaselle.

 

      Alangon mukaan ruoka ei ole vain ruokaa vaan kaikella ruoalla on alkuperänsä. Tämä huomioidaan myös ruokadiplomissa.

 

      - Ekologisuus on mukana siten, että ruoan alkuperä ilmoitetaan oppilaille.

 

Kun oppilaat saavat tietää, mistä ruoka on peräisin, he oppivat myös huomioimaan ruoan alkuperän omissa ruoka-aineiden valinnoissa.

 

Lisää tietoa ruokadiplomista

 

 

Kouluruokadiplomia voivat hakea kaikki kouluruokaa tekevät kunnalliset ja yksityiset ruokapalvelut. Lisätietoa kampanjasta löytyy Kouluruokadiplomi-sivustolta.

 

 

Tulevat ops-välitunnit

 

 

VKO 48 28.11. Tiedon tuottaminen / Opettaja Petteri Paappanen (Renkomäen koulu)

VKO 49 5.12. Yhteiskuntasimulaatio / Yrityskylä

VKO 50 Teemahautomo: Tulevaisuudessa tarvittava laaja-alainen osaaminen

 

OPS-välitunnit jatkuvat vuonna koko vuoden 2014. Väitteitä syvennetään ja laajennetaan teemahautomoissa. Välituntien teesejä voi kommentoida ja äänestää eDelfoin sivulla.

 

Lisätietoa sekä teemahautomosta että ops-välitunneista löytyy eBarometrin sivulta.

 

Add comment

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <p> <u> <i> <b> <strike> <table> <tr> <td> <th> <thead> <tbody> <br>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

BBCode

  • HTML-merkintää ei sallita.
  • You may use these tags: [b], [define], [h1], [h2], [h3], [h4], [h5], [h6], [hr], [i], [quote], [s], [sub], [sup], [u], [url]
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkintää ei sallita.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.