Oppijoiden ja osaajien kohtaamispaikka
Tutki, ihmettele, opi!

Ihminen on empaattinen eläin

Otavan opisto järjestää 26.-27.4. kurssin empatiasta vuorovaikutuksen ja kasvatuksen perustana. Aihe on ajankohtainen, sillä Suomessa tarvitaan kriittistä pohdintaa ja empaattisia tekoja yksilöitä esiintuovan kilpailuyhteiskunnan vastapainoksi. Empatiataidoille on tarvetta työelämässä.

Yksi kurssin vetäjistä, 38-vuotias Sami Keto, toimii empatian vapaana tutkijana. Hän määrittelee empatian kyvyksi ymmärtää toisen yksilön tunnetiloja, ajatuksia ja pyrkimyksiä. Omaa empatiakykyä kannattaa kehittää ja se mahdollistaa paremman itsetuntemuksen.

Keto haluaa oikoa käsitettä ihmisestä kaikennielevänä, luontaisesti ahneena eläimenä. Vaikka yhteiskunnassa on paljon tätä mantraa toistavaa keskustelua, lukuisat tutkimukset osoittavat ihmisellä olevan ensisijainen tarve olla empaattinen ja toimia osana suurempaa kokonaisuutta.

“Minulla on ekologin koulutus ja olen työskennellyt ympäristönsuojelun parissa 15 vuotta. Yhteiskunnassa, jossa empatialla on enemmän sijaa on paremmat valmiuden ekologiseen kestävyyteen ja myös muiden eläinten on silloin parempi elää”, Keto toteaa. Hän haluaa tehdä oman osuutensa empaattisemman yhteiskunnan rakentamisesta vetämällä näitä kursseja ja kirjoittamalla empatia-aiheista tietokirjaa.

Näkökulmia ja välineitä

Kurssilla kohtaavat taideterapian, kasvatusfilosofian ja luonnontieteiden näkemykset empatiasta keskeisenä ihmisyyden osana. Empatiaan perehdytään kokemuksellisesti erilaisten harjoitteiden avulla sekä keskustellaan teemasta  muun muassa neurotieteiden ja etologian näkökulmista.   

Nyt järjestettävällä kurssilla on Kedon mukaan ainutlaatuinen tilaisuus perehtyä kasvatusajatteluun, joka kiinnittää huomion empatian merkittävyyteen: “Kasvatus on hyvän elämän tärkeimpiä rakennusaineita eikä se rajoitu vain varhaislapsuuteen ja kouluikään vaan on elinikäistä. Tämän vuoksi viikonloppu sopii mainiosti kansalaisvaikuttamisen ja kasvatusalan ammattilaisten täydennyskoulutukseen.”

Kun lähdetään tutustumisretkelle empatian maailmaan on hyötyajattelu huono lähtökohta. Kurssilla ei tarjota yksinkertaistettuja ohjeita oman elämän parantamiseksi vaan tavoitellaan jotain syvempää: “Osallistuja ehkä oppii hyväksymään oman sisäisen empaattisen eläimensä ja ymmärtää empatian tuovan myös itselle hyvää oloa. Kurssi sopii kaikille ihmisille, mutta vältän etukäteen annettuja tulostavoitteita”, Keto kertoo. Kurssilla esitellyt harjoitukset ja menetelmät tarjoavat välineen jatkaa empatian tarkastelua jatkossakin.

Tule mukaan!

Ilmoittaudu Empatia vuorovaikutuksen ja kasvatuksen perustana -kurssiviikonloppuun 18.4. mennessä. Kurssi pidetään 26.-27.4.2014, klo 9-16.30 Otavan Opiston Osuuskunnan Annankadun tiloissa Helsingissä.

Teksti: Katja Seppinen

 

Add comment

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <p> <u> <i> <b> <strike> <table> <tr> <td> <th> <thead> <tbody> <br>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

BBCode

  • HTML-merkintää ei sallita.
  • You may use these tags: [b], [define], [h1], [h2], [h3], [h4], [h5], [h6], [hr], [i], [quote], [s], [sub], [sup], [u], [url]
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkintää ei sallita.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.