Oppijoiden ja osaajien kohtaamispaikka
Tutki, ihmettele, opi!

Miten harjoituttaa esteettistä lukutaitoa?

Miten lisätä kykyään jatkuvaan oppimiseen? Tätä treenattiin esteettisen lukutaidon aPaja-työpajassa Annankadulla helmikuisena viikonloppuna. Ajatuksena on olettaa avoimet tilat paikkoina, joissa esteettisen lukutaidon harjoittaminen mahdollistaa oppimisen kunhan antaa ympäristönsä viedä mukanaan.

Esteettisen lukutaidon teoriaa ja menetelmää ovat kehittäneet professori Michael Gallagher Hankukin yliopistosta Soulista sekä opettajainkouluttaja Pekka Ihanainen Haaga-Heliasta. Pekka kuvaileekin esteettisen lukutaidon ”avaavan aistit ja mielen arjen (ja juhlan) oppimisympäristöille, missä tuttua voi katsoa toisin. Esteettinen lukutaito ohjaa pysähtymään ja liikkumaan, jolloin voi löytää uusia kerroksia ja uusia vivahteita siinä, mitä tottumukselta ei aina edes huomaa.”

Esteettinen luku ja -kirjoitustaito muuttaa kaikki avoimet tilat oppimistiloiksi elinikäisen oppimisen hengessä. Se korostaakin havaitsemisen taitoja sekä kykyä virittäytyä tekemään tavanomainen uusin ja osin poikkeavin tavoin kauniiksi. Taito liittyy ennen kaikkea tutkivaan vaelteluun kaikenlaisissa ympäristöissä ja niiden dokumentoimiseen mobiililaitteilla. Kaupunkilainen sanoisi tässä flaneeraavansa, eli käyskentelevänsä ympäriinsä päämäärättömästi kaupunkitilaa katsellen ja kokien, mutta ei kai päämäärätön kuljeskelu ole kaupunkilaisen etuoikeus.

Pekka liittää esteettisyyden ennen kaikkea empatiaan: ”Kaunis syntyy myötätuntoisesta, sallivasta ja avoimesta asenteesta ja suuntautumisesta. Kaunista on tekemiseen tarttumista, kauniiseen tahtomista. Se syntyy puheessa, kirjoittamisessa, valokuvaamisessa, äänittämisessä, videoinnissa, piirtämisessä, maalaamisessa, laulussa, askelissa, rytmissä.”

Esteettisessä lukutaidossa on kaksi keskeistä käsitettä, jotka auttavat havaitsemisen kokemisessa. Etsittävä kaunis toisaalta asuu ja löytyy yhteenosumisissa ympäristön kanssa (align) , toisaalta virittymisten kautta (attune), kauneutta ympäristöstä luoden. Esimerkiksi kun laiturilla loikoillen antaa pilvien lipua silmissään ja sitten yhtäkkiä näkee niissä kasvoja, elämiä, rakennuksia jne. Tai kun valpastuen haluaa nähdä pilvissä muotoja tai vaikka tapahtumia.

Keskeistä taidossa on myös jaettu pohdinta tehdyistä havainnoista ja työtavoista, jolloin ne jalostuvat edelleen yhteisessä prosessoinnissa. Esteettinen lukutaidon osaaminen palveleekin kaikkia ulos luokkahuoneesta kaipaavia tai muuten vain omassa elinympäristöstään oppimisesta kiinnostuneita.

Lisää voi lukea mm. täältä: http://www.pedagogyofsimultaneity.org/ ; http://www.eurodl.org/materials/contrib/2015/Gallagher_Ihanainen.pdf

Add comment

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <p> <u> <i> <b> <strike> <table> <tr> <td> <th> <thead> <tbody> <br>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

BBCode

  • HTML-merkintää ei sallita.
  • You may use these tags: [b], [define], [h1], [h2], [h3], [h4], [h5], [h6], [hr], [i], [quote], [s], [sub], [sup], [u], [url]
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkintää ei sallita.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.