Oppijoiden ja osaajien kohtaamispaikka
Tutki, ihmettele, opi!

Vertaisopintiellä uusiin talouksiin

Teksti: Tuomo Alhojärvi

Demokraattisemman talouden rakentaminen edellyttää poisopettelua harvaintiedon käytännöistä. Jaa että mitä? Tätä selviteltiin käytännössä Uuden talouden työkaluja -apajassa.

Tammikuussa alkanut Uuden talouden työkaluja -apaja kokoontui vuoden mittaan kuusi kertaa. Kurssi lähti liikkeelle ajatuksesta, että on luotava tiloja turhan erillään edistettävien vaihtoehtoisten talousaloitteiden kohtaamiselle. Kurssikuvaus kutsui mukaan oikeudenmukaisemman ja kestävämmän talouden parissa pakertavia aktivisteja, opettajia ja tutkijoita.

On solidaarisuustaloutta, kohtuutaloutta, yhteistaloutta, osallisuustaloutta, jakamistaloutta, uutta osuuskuntaliikehdintää ja vaikka mitä muuta. Monta eläväistä aloitetta talouden lainalaisuuksien ja valtasuhteiden myllertämiseksi. Kuitenkin vuoropuhelua näiden ”uuden talouden” aloitteiden välillä on vielä turhan vähän. Niinpä apajan tarkoituksena oli tuoda tätä porukkaa yhteen ja katsoa mitä tapahtuu.

Apaja saatiin käyntiin tammikuun lopussa ensimmäisessä kokoontumisessa Helsingissä. Ensimmäisessä kokoontumisessa tutustuttiin, pidettiin alustuksia itse kunkin tulokulmista ”uuteen talouteen” ja törmäytettiin erilaisia toivomuksia apajan jatkon suhteen. Toisessa kokoontumisessa maaliskuussa jatkettiin samankaltaisissa kuvioissa apajan suunnittelua ja tiedonvaihtoa eteenpäin vieden. 

Seuraavassa kokoontumisessa huhtikuun lopussa järjestimme Suomen sosiaalifoorumiin onnistuneen keskustelutilaisuuden yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton ja Poliittisen talouden tutkimuksen seuran kanssa. Elvyttävän talouspolitiikan ja kulutuksen vähentämisen yhtymäkohtia tarkastelleen työpajan videotaltiointi on nähtävissä täältä. Samassa yhteydessä apajalaiset osallistuivat myös solidaarisuustalouden kartoitustyöhön.

Neljännessä kokoontumisessa vierailimme puolestaan Tampereen sosiaalifoorumissa toukokuussa. Osallistuimme muun muassa kohtuutaloudesta ja ympäristöliikkeiden toimintatavoista käytyihin keskusteluihin.

Viidennessä kokoontumisessa seikkailimme puolestaan Salon seudulla. Pinosimme puita, saunoimme, söimme erinomaisesti ja tutustuimme omavaraisuuteen pyrkivään elämäntapaan. Lisäksi järjestimme Salon keskustan Kulttuuritalo Villissä avoimen tilaisuuden kohtuutaloudesta yhdessä Salon TasausKohtuusPajan kanssa. Tilaisuus veti tuvan täydeltä väkeä keskustelemaan ja tapahtuman kruunasi yhteislaulu. Salosta osa meistä jatkoi jälleen Tampereelle tekemään radiolähetystä Totuusradioon (lähetyksen äänitaltiointi löytyy ohjelma-arkistosta).

Kuudennessa ja viimeisessä kokoontumisessa lähdimme Joensuuhun ja Kolille Kohtuus vaarassa -tapahtumaan. Osa kurssilaisista oli tapahtumassa kutsuttuina puhujina, loput puhuivat pyytämättäkin. Tapahtuma oli mainio osoitus kohtuustoiminnan monipuolisuudesta ja elinvoimaisuudesta eri puolilla maata.  

Järjestimme siis kurssin puitteissa melkoisen kirjavaa ohjelmaa. Apaja mahdollisti konseptina tällaisen vaihtelevista kohtaamisista ja oppimismuodoista muodostuneen sarjan. Oppiminen ja opettaminen muodostivat erottamattoman kokonaisuuden kurssin perustuessa yhteiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Apaja tarjosi alustan, jonka puitteissa saatoimme improvisoida oppimis- ja tekemistarpeiden mukaisesti. Vapaata sivistystä, sananmukaisesti.

Apajamme toimi paitsi tilana puhua toisenlaisista talouksista, niin myös toisenlaisena tilana puhua taloudesta. Talouden asiantuntijuuden ahtaissa raameissa harva meistä saa kokemusta kyvystään ymmärtää taloutta ja sanoa siitä jotain merkityksellistä. Kokoontumistemme tarkoituksena oli näin ollen luoda tasavertaisempaa taloudesta puhumisen kulttuuria. Sellaista, joka kehittyy vertaisuuden ja yhteisöllisyyden kautta, kontekstisidonnaisesti, tunnustellen ja tuntien ennemmin kuin eteenpäin rynnien. Tästä näkökulmasta apajamme tarkoituksena oli poisoppiminen sellaisista suhteista, jossa taloustieto on niukka resurssi ja harvojen etuoikeutta. Siis harvaintietoa.

Mitä seuraavaksi? Apaja on ohi, mutta talouden toisinoppimisen ja -tekemisen tarve ei ole kaikonnut. Vaikka jokainen apajan osallistujista varmasti jatkaa toimintaansa omalla sarallaan, nousi myös selkeästi esiin tarve yhdistävälle toiminnalle ja yhteen tuoville kohtaamispaikoille. Kehitteillä on esimerkiksi ajatus jonkinlaisesta kiertokoulusta. Tätä työtä tullaan jatkossa tekemään esimerkiksi kohtuutalouden ympärillä mutta myös laajemmin ”uusien talouksien” puitteissa. Ruohojuuritasolla kuhisee kun taloutta opitaan uudeksi.

Add comment

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <p> <u> <i> <b> <strike> <table> <tr> <td> <th> <thead> <tbody> <br>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

BBCode

  • HTML-merkintää ei sallita.
  • You may use these tags: [b], [define], [h1], [h2], [h3], [h4], [h5], [h6], [hr], [i], [quote], [s], [sub], [sup], [u], [url]
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkintää ei sallita.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.