Oppijoiden ja osaajien kohtaamispaikka
Tutki, ihmettele, opi!

Käyttäjän tiedot

Käyttäjän kurssit

Datajournalismi kurssi
Datajournalismi kurssi

Käytännönläheinen datajournalismin peruskurssi, jonka aikana toteutetaan tiimeissä datajournalistinen juttu alusta loppuun. Kurssi on suunnattu journalismista kiinnostuneille ohjelmoijille tai graafikoille, datan ja visualisoinnin mahdollisuuksista kiinnostuneille journalisteille, sekä muille oppimishaluisille.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu kurssille linkistä http://www.eventilla.com/datajournalismi-kevat2014 ilmoittautumisen jälkeen voit jo tutustua orientoiviin ennakkotehtäviin.

Ilmoittautumislomakkeen lisätiedoissa kysytään, oletko taustaltasi lähinnä koodari, graafikko, journalisti vai joku muu. Tavoitteena on saada kurssin osallistujajoukkoon sopivasti erilaista osaamista, joten kurssipaikoista 3 on varattu koodareille, 3 graafikoille, 3 journalisteille ja loput kuusi ilmoittautumisjärjestyksessä halukkaille. Ilmoittautumislomakkeen "muuta" -kohtaan voit antaa tarvittaessa tarkentavia tietoja.

 

Kurssiaikataulu

Kurssin tapaamisista suurin osa järjestetään Otavan Opiston Osuuskunnan koulutustiloissa Annankatu 9 a 11, mutta osa järjestetään verkkotapaamisina Adobe Connect -kokousjärjestelmällä (ei edellytä osallistujilta ohjelmien asentamista).

Ennakkotehtävät: Ennen kurssin varsinaista intensiivialoitusta kaikkien ilmoittautuneiden toivotaan perehtyvän aihepiiriin tekemällä omatoimisesti linkin takaa löytyvät ennakkotehtävät. Kysymyksiä ennakkotehtäviin tai kurssiin liittyen voi lähettää sähköpostitse kurssiohjaajille.

Lähitapaamisille Annankadulla on varattu aikaa aina torstaisin klo 17:00 - 20:45, josta ensimmäinen puolisko 17-19 on vierailijaluentoja tai ohjattuja työkaluharjoituksia ja toinen puolisko noin klo 19 eteenpäin on varattu vapaalle ryhmätyöskentelylle (kurssin ohjaajat ovat paikalla avustamassa).

 

1.)    1 - 2.3.2014 klo 9:00 - 16:00 - Intensiivialoitus (Annankatu)

2.)    13.3.2014 klo 17:00 - 20:45 - Taulukkolaskenta – perustyökalu datan käsittelyyn (Annankatu)

3.)    20.3.2014 klo 17:00 - 20:45 - Datan siivous ja isojen aineistojen käsittely (Open Refine) (Annankatu)

4.)    27.3.2014 klo 18:00 - 19:00 - Datan analysointi ja johtopäätösten toko (Verkko)

5.)    3.4.2014 klo 17:00 - 20:45 - Visualisointia ilman koodausta (Tableau, Infogr.am, Fusion Tables) (Annankatu)

6.)    10.4.2014 klo 17:00 - 20:45 - Uutissovellusten rakennuspalikat + scraping ilman koodausta (Annankatu)

7.)    16.4.2014 klo 17:00 - 20:45 - Informaation visualisointi käyttäjälähtöisesti (Annankatu)

8.)    Viikolla 17 - Vierailu (vierailukohde tarkkennetaan myöhemmin)

9.)    8.5.2014 klo 17:00 - 20:45 - Mikä ei mahtunut peruskurssille - näkymiä jatkoon (responsiivisuus, pelillisyys, tietokannat...) (Annankatu)

10.)  15.5.2014 klo 17:00 - 20:45 - Lopputapaaminen - datajuttujen esittely (Annankatu)

 

Ohjaajat

Heidi Kähkönen on ohjannut useita datajournalismin kursseja HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulussa ja Otavan Opistolla. Hän on vapaa toimittaja ja tekee tällä hetkellä datajournalistista juttukokonaisuutta vanhuspalveluihin liittyen.

Twitter: @heidikahkonen - Sposti: kahkonen.heidi[a]gmail.com

 

Antti Poikola (Open Knowledge Finland -verkoston yhteisökoordinaattori) on kotimaassa ja kansainvälisesti akiivinen ja verkostoitunut avoimen datan ja kansalaisosallistumisen liikkeissä. Hän oli Liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman "Julkinen data - johdatus tietovarantojen avaamiseen" -oppaan pääkirjoittaja. Datajournalismin alueella Poikola ylläpitää keskusteluryhmiä, järjestää tapahtumia, luennoi ja kehittää oppimateriaaleja datajournalismi.fi -sivustolle.

Twitter: @apoikola - Sposti: jogi[a]okf.fi  - Puhelin: +358 44 337 5439

 

Antti Poikola, Heidi Kähkönen
aesthetic literacy
aesthetic literacy

Esteettinen luku ja -kirjoitustaito muuttaa kaikki avoimet tilat oppimistiloiksi. Kurssilla korostuvat havaitsemisen taidot sekä kyky virittäytyä tekemään tavanomainen uusin ja osin poikkeavin tavoin kauniiksi. Taito liittyy ennen kaikkea tutkivaan vaelteluun kaikenlaisissa ympäristöissä ja niiden dokumentoimiseen mobiililaitteilla. Keskeistä taidossa on myös jaettu pohdinta tehdyistä havainnoista ja työtavoista.  Esteettinen lukutaidon osaaminen palvelee kaikkia ulos luokkahuoneesta kaipaavia. Työpajassa harjoitellaan yllä kuvattuja asioita. Työskentelykielenä on pääosin englanti, mutta tarvittaessa työskentelyyn voidaan aina tarttua myös suomeksi. Ohjaajina toimivat opettajankouluttaja Pekka Ihanainen ja professori Michael Sean Gallagher

Työpaja muodostuu kolmesta osasta:

1. ennakkotyöskentely: kuvan muodostaminen esteettisestä lukutaidosta (ennakkomateriaalit).

2. kasvokkainen paja (20.2.2015 15.00-20.00 ja 21.2.2015 10.00-15.00),

- virittyminen aiheeseen kehollisesti ja mentaalisesti (harjoituksia)
- tiedollinen intro pajateemaan (esteettinen lukutaito)
- osallistujien aiheitten mukaisesti avoimen tilan muokkaaminen oppimistilaksi: avoimen tilan määrittäminen, aineiston keräys (esteettinen lukeminen), datan jäsentäminen (muotoilu),  artefaktien (elävän ja digitaalisen multimedian) luominen, oppimistilan reflektointi ja artefaktien jakaminen.
- keskusteleva yhteenveto ja yhteisarviointi.

3. jälkityöskentely: sulattelu keskustellen, tuotettujen artefakteihin liittyvien oppimistilojen käytön seuranta, jatkokehittely kysyen, tuottaen jne.

Ilmoittautuminen

Laskutusta varten: http://ilmoittautuminen.otavanopisto.fi/esteettinenlukutaito

Matskua ottaa kiinni ... http://www.pedagogyofsimultaneity.org/

Kysyttävää?  Ota yhteyttä tai soita ihanainenpekka@gmail.com , +358 400540868.

***

 

Registration: http://ilmoittautuminen.otavanopisto.fi/esteettinenlukutaito

The workshop consists of three phases: facilitated pre-workshop activity, actual offline workshop, and post-workshop activity.

1. Pre-workshop: figuring out an image about aesthetic literacy (use of resource materials),

2. Live workshop at Otavan opisto/Annankatu 9, Helsinki. 20th and 21st of February 2015

- warming up bodily and mentally (exercises)
- introduction to aesthetic literacy
- from open space to learning space based on attendants´ authentic learning themes: a definition of learning spaces, data collection (aesthetic alignment and attunement), data analysis (design), creation of artefacts, reflection of implemented learning spaces, and dissemination/sharing of produced artefacts.
- conversational summary and conclusions, and peer feedback,

3. Post-activity: debriefing via discussion,  follow-ups.

More to get in touch, see http://www.pedagogyofsimultaneity.org/´

VETÄJISTÄ / TEACHERS

Michael Sean Gallagher is an Assistant Professor at Hankuk University of Foreign Studies in Seoul, Korea and a PhD student at University College, London (formerly at the Institute of Education, University of London). His research interests including mobile learning, multimodality, ICT4D, and elearning. He tweets from @mseangallagher, blogs from michaelseangallagher.org, which is how he met Pekka.

Pekka Ihanainen (Licentiate in Education) is a teacher educator at HAAGA-HELIA School of Vocational Teacher Education, Helsinki Finland. His research interest is especially focused in humaneness in education and learning and he has tried out to find “the soul of the web” since 1995. He has worked in Jyväskylä School of the Visually Handicapped, University of Jyväskylä, and the Socio-Dynamic counseling Center in Finland. He is also the founder and managing director of RDI company IhaNova Ltd, and tweeting from @peeii.

 

Pekka Ihanainen, Michael Sean Gallagher, Ilmoittaudu vielä alla olevan linkin kautta (saat itsesi näkyviin osallistujaksi)

Käyttäjän tapahtumat

22.01. - 01.03.
01.03. - 02.03.