Oppijoiden ja osaajien kohtaamispaikka
Tutki, ihmettele, opi!

Käyttäjän tiedot

Käyttäjän keskustelut

Kurssilla on FB-ryhmä sisäiseen viestintään ja keksimis-ihmettely-jakamiseen http://www.facebook.com/groups/aikamatkaoppimiseen/


30.09.2013

Ryhmän koko nimi FB:ssä, jos haet hakutoiminnolla: Aikamatka oppimisen ja koulun tulevaisuuteen


30.09.2013

Hei, tästä ei näe kurssin kokonaispituutta. Vain, että kurssi alkaa 11.6. Kello? Onko useampipäiväinen.


27.05.2013
Show all 5 comments

Moikka Anne! Tarkempi sisältä määrittyy yhdessä kurssilaisten kanssa. Tämä koskee niin sisältöä, käytettyjä muotoja ja painotuksia. Eli eli tämä on vasta pelin avaus ja tästä lähdetään. Jujusta saa ehkä parhaiten kiinni katsomalla etusivun esittelyvideon. Omat toiveet kannattaa heittää täällä ilmoille suoraan ja ruvetaan rakentamaan näiden pohjalta tarkempaa ohjelmaa ja rytmitystä.


28.05.2013

Moikka! Laitoin tämän tänne osittain kokeilumielessä vireille, ja jos kiinnostusta löytyy, niin suunnittelen ja suunnitellaan yhdessä kurssin tarkempi toteutus. Minusta kurssi voisi olla puolipäiväinen: 3-4 tuntia. Sisältönä hieman teoriaa, caseja ja kokemusten vaihtoa, ja jotain yhteiskehittelyä. Pidettäisiinkö Mikkelissä vai Hgissä vai verkossa vai sekä että?


29.05.2013

Nyt laitoin, että osallistujia pitäisi olla vähintään 10.


29.05.2013

Toki - kurssi voisi olla myös koko päivän.


29.05.2013

Eli, pidetään sittenkin kahdenpäivän pituinen setti?


29.05.2013

Käyttäjän kurssit

Aikamatka oppimisen ja koulun tulevaisuuteen. Mikä on sinun näkökulmasi ja kiinnostuksesi? Käsitys ja malli tulevaisuuden oppimisesta muotoutuu mukanaolevien kurssilaisten oman historian, oppimiskäsityksen ja näkökulmien mukaan. 

Aiheina mm.

Aika ja paikka

Syksyn ja talven 2013-2014 aikana tapaamisia on Helsingissä (Annankatu 9) ja/tai Mikkelissä (Otavan Opisto) sekä verkossa (http://otavanopisto.adobeconnect.com/apaja_aikamatka). Tapaamisten välissä keskustellaan ja työskennellään verkossa. Tarkemmat ajat sovitaan aikamatkalaisten kesken.

Kohderyhmät

Aikamatka oppimisen ja koulun tulevaisuuteen soveltuu kaikille niille, joilla on halua ja kiinnostusta pohtia ja tarkastella oppimista kaikkiallisena, ei vain perinteiseen kouluun liittyvänä ilmiönä.

Aikataulu

Tapaamiset kurssisivun oik. palstassa.
 
Hinta
Aikamatka hinnoittelu tarkentuu ryhmän koulutustarpeiden ja tapahtumien mukaan.
 
Yhteystiedot
Lisätietoja: tiina.airaksinen@otavanopisto.fi 050 311 7258
osallistujat
aesthetic literacy
aesthetic literacy

Esteettinen luku ja -kirjoitustaito muuttaa kaikki avoimet tilat oppimistiloiksi. Kurssilla korostuvat havaitsemisen taidot sekä kyky virittäytyä tekemään tavanomainen uusin ja osin poikkeavin tavoin kauniiksi. Taito liittyy ennen kaikkea tutkivaan vaelteluun kaikenlaisissa ympäristöissä ja niiden dokumentoimiseen mobiililaitteilla. Keskeistä taidossa on myös jaettu pohdinta tehdyistä havainnoista ja työtavoista.  Esteettinen lukutaidon osaaminen palvelee kaikkia ulos luokkahuoneesta kaipaavia. Työpajassa harjoitellaan yllä kuvattuja asioita. Työskentelykielenä on pääosin englanti, mutta tarvittaessa työskentelyyn voidaan aina tarttua myös suomeksi. Ohjaajina toimivat opettajankouluttaja Pekka Ihanainen ja professori Michael Sean Gallagher

Työpaja muodostuu kolmesta osasta:

1. ennakkotyöskentely: kuvan muodostaminen esteettisestä lukutaidosta (ennakkomateriaalit).

2. kasvokkainen paja (20.2.2015 15.00-20.00 ja 21.2.2015 10.00-15.00),

- virittyminen aiheeseen kehollisesti ja mentaalisesti (harjoituksia)
- tiedollinen intro pajateemaan (esteettinen lukutaito)
- osallistujien aiheitten mukaisesti avoimen tilan muokkaaminen oppimistilaksi: avoimen tilan määrittäminen, aineiston keräys (esteettinen lukeminen), datan jäsentäminen (muotoilu),  artefaktien (elävän ja digitaalisen multimedian) luominen, oppimistilan reflektointi ja artefaktien jakaminen.
- keskusteleva yhteenveto ja yhteisarviointi.

3. jälkityöskentely: sulattelu keskustellen, tuotettujen artefakteihin liittyvien oppimistilojen käytön seuranta, jatkokehittely kysyen, tuottaen jne.

Ilmoittautuminen

Laskutusta varten: http://ilmoittautuminen.otavanopisto.fi/esteettinenlukutaito

Matskua ottaa kiinni ... http://www.pedagogyofsimultaneity.org/

Kysyttävää?  Ota yhteyttä tai soita ihanainenpekka@gmail.com , +358 400540868.

***

 

Registration: http://ilmoittautuminen.otavanopisto.fi/esteettinenlukutaito

The workshop consists of three phases: facilitated pre-workshop activity, actual offline workshop, and post-workshop activity.

1. Pre-workshop: figuring out an image about aesthetic literacy (use of resource materials),

2. Live workshop at Otavan opisto/Annankatu 9, Helsinki. 20th and 21st of February 2015

- warming up bodily and mentally (exercises)
- introduction to aesthetic literacy
- from open space to learning space based on attendants´ authentic learning themes: a definition of learning spaces, data collection (aesthetic alignment and attunement), data analysis (design), creation of artefacts, reflection of implemented learning spaces, and dissemination/sharing of produced artefacts.
- conversational summary and conclusions, and peer feedback,

3. Post-activity: debriefing via discussion,  follow-ups.

More to get in touch, see http://www.pedagogyofsimultaneity.org/´

VETÄJISTÄ / TEACHERS

Michael Sean Gallagher is an Assistant Professor at Hankuk University of Foreign Studies in Seoul, Korea and a PhD student at University College, London (formerly at the Institute of Education, University of London). His research interests including mobile learning, multimodality, ICT4D, and elearning. He tweets from @mseangallagher, blogs from michaelseangallagher.org, which is how he met Pekka.

Pekka Ihanainen (Licentiate in Education) is a teacher educator at HAAGA-HELIA School of Vocational Teacher Education, Helsinki Finland. His research interest is especially focused in humaneness in education and learning and he has tried out to find “the soul of the web” since 1995. He has worked in Jyväskylä School of the Visually Handicapped, University of Jyväskylä, and the Socio-Dynamic counseling Center in Finland. He is also the founder and managing director of RDI company IhaNova Ltd, and tweeting from @peeii.

 

Pekka Ihanainen, Michael Sean Gallagher, Ilmoittaudu vielä alla olevan linkin kautta (saat itsesi näkyviin osallistujaksi)

Käyttäjän tapahtumat

Käyttäjä ei ole ilmoittautunut yhteenkään tapahtumaan.