Oppijoiden ja osaajien kohtaamispaikka
Tutki, ihmettele, opi!

Käyttäjän tiedot

Käyttäjän kurssit

 

Lär dig använda iPaden tillsammans med dina elever eller dina egna barn. Under en dag lär vi oss skapa digitala berättelser för iPaden. En digital berättelse är en kort, personligt berättad film, som består av voice-over (berättarens egen röst), bilder och/eller filmer, samt eventuellt andra ljud eller musik. Allt material skapas med iPaden och kan därefter publiceras på nätet. 

Med den digitala berättelsen får barnen skapa sin berättelse skriftligt eller spontant. Man kan ta fasta på den personliga upplevelsen eller ett gemensamt tema. Genom att skapa eget bildmaterial får barn uttrycka sig visuellt, utforska och undersöka. Allt editeras ihop till en kort film med editeringsprogram som t.ex. iMovie. Digitalt berättande är en mångsidig metod som kan involveras i så gott som vilka ämnen som helst, förverkligas i par eller ensamt, och involverar mediefostran på ett naturligt sätt. 

Kursbeskriving:

Dag 1. Distansarbetsdag utgående från förhandsuppgift.

Dag 2. Kursdag i Helsingfors. Vi går igenom förhandsuppgiften, bekantar oss med applikationer och editerar vår berättelse. Dagen avslutas med att titta på berättelser och utbyter erfarenheter.

Du behöver inte ha en egen iPad för att kunna delta, men bör i annat fall kunna använda dator och dropbox. Kursen går på svenska och arrangeras utgående från deltagarnas tidtabeller i november eller december. Kursen förverkligas då den har minst 10 deltagare. 

Pris på kursen: 150€.

Ledare: Hanna Mehtonen-Rinne: hanna.m.rinne@gmail.com I 045-676 9752

Vill du se en digital berättelse kan du titta på t.ex. http://dstfinland.ning.com

 

        

Hanna Mehtonen-Rinne

Käyttäjän tapahtumat

Käyttäjä ei ole ilmoittautunut yhteenkään tapahtumaan.