Oppijoiden ja osaajien kohtaamispaikka
Tutki, ihmettele, opi!

Käyttäjän tiedot

Käyttäjän keskustelut

Sain luvan osallistua, mutta pitää olla oppimistehtävä Kulttuuri ja markkinoinnin tulosalueen ulkoisen ja/tai markkinointiviestinnän kehittämiseen. Siis pitää syntyä joku tulos, jota voisi monistaa muiden kolmen tulosalueen käyttöön. Autattehan tämän kanssa minua?


21.02.2014

Hienoa, toki autetaan, sehän on koko jutun idis!


21.02.2014

Käyttäjän kurssit

Kurssin tärkeintä sisältöä on vertaisoppiminen ja osaamisen jakaminen. Seuraava teema valitaan aina yhdessä tarpeen ja ajankohtaisuuden mukaan. Hyppää mukaan heti, niin päästään alkuun nopeammin. Kurssin aikana työstetään omaa kurssiportfoliota, jonka avulla opittua ja oivallettua voi osoittaa myös muualla. 

1. tapaaminen: yhdessä valittu teema + yhteisön aktivointi ja innostaminen, omat caset (2 pv, 2 - 4 op) 

2. tapaaminen: yhdessä valittu teema + tarinallistaminen työkaluna ja innostaminen, omat caset (2 pv, 2 - 4 op) 

3. tapaaminen: yhdessä valittu teema + omat caset, portfolion välitsekkaus (2 pv, 2 - 4 op)   

4. tapaaminen: yhdessä valittu teema + kurssiportfolion esittely / vertaisarviointi (2 pv, 2 - 4 op) 

 

Tapaamisten välillä kurssin sisällöt ja ohjaus etenevät verkossa. 

 

Kuva on kuvakaappaus Master Class kurssilaisten Pauliina Mäkelän, Hannele Kalskeen ja Anne Stoltin tekemästä Prezi-esityksestä.

Jere Rinne

Yhteisömanageroinnin syventäväkurssi kokeneemmille konkareille. Syvennetään tietoja ja taitoja vertaisoppimalla. Tarkoitus on keskittyä enemmän yhteisöllisyyteen, yhteisöjen johtamiseen, motivointiin, innostamiseen. Menetelmät ja työkalut ovat tällä kurssilla tukemassa yhteisöllisyyttä.

16. - 17.4.2015 Startti, jossa yhteisöllisesti suunnitellaan kurssin sisällöt ja aikataulu. Pohditaan millainen yhteisö minulla on, mitä haluan vuoden aikana yhteisössäni edistää ja mitä yhteisömanagerin työni pitää sisällään.

 

1.-2.6.2015 Helsinki, Suunnitelmallisuus, merkityksellisyys, analysointi

Yhteisöjen elinkaari ja saattohoito, kriisit eri vaiheissa ja eri exit-vaihtoehdot. Hajautuneet yhteisöt, rihmastoyhteisöllisyys. Useat yhtäaikaiset yhteisöt esim. työssä. Toimivan somestrategian pohdinta. Suunnittelu- ajatus- ja hallintatyökalut. Tavoitteellisuus analysoinnissa, mitä kannattaa mitata, millä aikajänteellä kannattaa mitata. Miten sitoa strategia raportointiin ja analysointiin. Milloin aloittaa saattohoito esim. analytiikan perusteella, strategiassa miten saattohoito toteutetaan. Miten jalkautetaan somestrategia. Minkälainen sisältö voisi olla merkityksellistä. Miten hallita merkityksellisyyttä, kannattaako sitä hallita?

(Ei kuulu kurssiin, mutta suositeltavaa osallistua: 15.8. Tubecon, TubeConissa aikusparkissa on ohjelmassa workshoppeja kuinka videoita tehdään)

 

26.8.2015 Otavan Opistolla tekoäly ja oppimisteknologiat tapahtuma Mikkelissä

27.8.2015 lähipäivä Mikkelissä Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen

Mitä ovat ja miten eroavat toisistaan? Tietopääoman osat, luova tietopääoma ja uudistuminen. Arvon luominen tiedosta. Miten johdetaan näkymätöntä? Tietojohtaminen ja yhteisöt. Miksi yhteisömanagerin on tärkeää ymmärtää tietoprosesseja - ei pelkästään analytiikkaa, vaan myös tiedon jakamista, oppimista, uuden tiedon luomista? Millaisia konkreettisia tapoja on luoda yhteistä ymmärrystä, kun ei toimita samassa fyysisessä tilassa? Kuinka päästään informaation jakelusta ja tiedottamisesta yhteisöllisen työskentelyn asteelle? Mitä yhteisömanageri voi tehdä, ja mitä ei? Tutkimustietoa ja caseja.

 

8. - 9.10. Sitouttaminen, vuorovaikutus

Tarinankerronta, sisällöntuottaminen, käsikirjoittaminen, dramaturgiaSitouttaminen suunnitelmalllisilla tarinoilla. Mikä on tarina? Sisällöntuotanto tiimissä. Sitouttaminen somestrategiassa. Esimerkkejä toimivista vuorovaikutuksellisista yhteisöistä. Miten paljon organisaation kannattaa olla vuorovaikutuksessa somessa. Pitääkö organisaation olla aina tavoitettavissa. Mistä tietää, että on sitoutunut käyttäjä. Sitoutumisen elinkaari. Fasilitointi sitouttamisen välineenä. Sisäisen yhteisöllisyyden keinot ja työkalut. Mitä keinoja tarinan kerrontaan: video, infograafi, sarjakuva jne...

 

30.11. - 1.12. Visuaalisuus tehosteena

  • video: suunnittelu/käsikirjoitus, tekniikka (valaistus, taustamusiikki, kuvituskuvat, mobiilitekniikka, editointi, videon lataaminen ja latauspalvelujen käyttö (Youtube, Vimeo jne.)). Jokainen kuvaa videon, jota haluaa editoida ja käsitellä, etukäteen.

  • Ennen tätä kertaa olisi sisällöntuottaminen (käsikirjoitus) ja sitten olisi kotitehtävänä kuvata video?

  • vertaistuki, annetaan palautetta toistemme videoista ja kehitetään yhdessä
Johanna Hytönen, Jere Rinne

Käyttäjän tapahtumat

21.03. - 22.03.