Oppijoiden ja osaajien kohtaamispaikka
Tutki, ihmettele, opi!

Käyttäjän tiedot

Käyttäjän kurssit

Datajournalismi kurssi
Datajournalismi kurssi

Käytännönläheinen datajournalismin peruskurssi, jonka aikana toteutetaan tiimeissä datajournalistinen juttu alusta loppuun. Kurssi on suunnattu journalismista kiinnostuneille ohjelmoijille tai graafikoille, datan ja visualisoinnin mahdollisuuksista kiinnostuneille journalisteille, sekä muille oppimishaluisille.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu kurssille linkistä http://www.eventilla.com/datajournalismi-kevat2014 ilmoittautumisen jälkeen voit jo tutustua orientoiviin ennakkotehtäviin.

Ilmoittautumislomakkeen lisätiedoissa kysytään, oletko taustaltasi lähinnä koodari, graafikko, journalisti vai joku muu. Tavoitteena on saada kurssin osallistujajoukkoon sopivasti erilaista osaamista, joten kurssipaikoista 3 on varattu koodareille, 3 graafikoille, 3 journalisteille ja loput kuusi ilmoittautumisjärjestyksessä halukkaille. Ilmoittautumislomakkeen "muuta" -kohtaan voit antaa tarvittaessa tarkentavia tietoja.

 

Kurssiaikataulu

Kurssin tapaamisista suurin osa järjestetään Otavan Opiston Osuuskunnan koulutustiloissa Annankatu 9 a 11, mutta osa järjestetään verkkotapaamisina Adobe Connect -kokousjärjestelmällä (ei edellytä osallistujilta ohjelmien asentamista).

Ennakkotehtävät: Ennen kurssin varsinaista intensiivialoitusta kaikkien ilmoittautuneiden toivotaan perehtyvän aihepiiriin tekemällä omatoimisesti linkin takaa löytyvät ennakkotehtävät. Kysymyksiä ennakkotehtäviin tai kurssiin liittyen voi lähettää sähköpostitse kurssiohjaajille.

Lähitapaamisille Annankadulla on varattu aikaa aina torstaisin klo 17:00 - 20:45, josta ensimmäinen puolisko 17-19 on vierailijaluentoja tai ohjattuja työkaluharjoituksia ja toinen puolisko noin klo 19 eteenpäin on varattu vapaalle ryhmätyöskentelylle (kurssin ohjaajat ovat paikalla avustamassa).

 

1.)    1 - 2.3.2014 klo 9:00 - 16:00 - Intensiivialoitus (Annankatu)

2.)    13.3.2014 klo 17:00 - 20:45 - Taulukkolaskenta – perustyökalu datan käsittelyyn (Annankatu)

3.)    20.3.2014 klo 17:00 - 20:45 - Datan siivous ja isojen aineistojen käsittely (Open Refine) (Annankatu)

4.)    27.3.2014 klo 18:00 - 19:00 - Datan analysointi ja johtopäätösten toko (Verkko)

5.)    3.4.2014 klo 17:00 - 20:45 - Visualisointia ilman koodausta (Tableau, Infogr.am, Fusion Tables) (Annankatu)

6.)    10.4.2014 klo 17:00 - 20:45 - Uutissovellusten rakennuspalikat + scraping ilman koodausta (Annankatu)

7.)    16.4.2014 klo 17:00 - 20:45 - Informaation visualisointi käyttäjälähtöisesti (Annankatu)

8.)    Viikolla 17 - Vierailu (vierailukohde tarkkennetaan myöhemmin)

9.)    8.5.2014 klo 17:00 - 20:45 - Mikä ei mahtunut peruskurssille - näkymiä jatkoon (responsiivisuus, pelillisyys, tietokannat...) (Annankatu)

10.)  15.5.2014 klo 17:00 - 20:45 - Lopputapaaminen - datajuttujen esittely (Annankatu)

 

Ohjaajat

Heidi Kähkönen on ohjannut useita datajournalismin kursseja HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulussa ja Otavan Opistolla. Hän on vapaa toimittaja ja tekee tällä hetkellä datajournalistista juttukokonaisuutta vanhuspalveluihin liittyen.

Twitter: @heidikahkonen - Sposti: kahkonen.heidi[a]gmail.com

 

Antti Poikola (Open Knowledge Finland -verkoston yhteisökoordinaattori) on kotimaassa ja kansainvälisesti akiivinen ja verkostoitunut avoimen datan ja kansalaisosallistumisen liikkeissä. Hän oli Liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman "Julkinen data - johdatus tietovarantojen avaamiseen" -oppaan pääkirjoittaja. Datajournalismin alueella Poikola ylläpitää keskusteluryhmiä, järjestää tapahtumia, luennoi ja kehittää oppimateriaaleja datajournalismi.fi -sivustolle.

Twitter: @apoikola - Sposti: jogi[a]okf.fi  - Puhelin: +358 44 337 5439

 

Antti Poikola, Heidi Kähkönen
Verkkopedagogiikan apaja
Verkkopedagogiikan apaja

Otavan opisto järjestää verkkopedagogisen koulutuksen Verkkopedagogiikan aPaja ajalla 15.8-31.12.2013.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujia verkkopedagogiikkaan ja tukea osallistujien omien verkkokurssien valmistumista ja innostaa ja opastaa verkko-opettamiseen. Koulutuksen sisältöjä ovat muun muassa verkkopedagogiikka, verkkodialogin taidot, ohjaaminen verkossa, verkkokurssin rakentaminen ja avoimet verkkomateriaalit.

Koulutuksen sisältöjä räätälöidään myös osallistujien omien kiinnostuksen kohteiden mukaan.

 

Koulutus on monimuotokoulutusta, joka koostuu lähijaksoista, verkkotapaamisista ja itsenäisestä/parityöskentelystä. Kouluttajina toimivat kokeneet verkko-opettajat ja pedagogit sekä tietotekniset asiantuntijat.

 

Lähitapaamiset pidetään Otavan opiston osuuskunnan tiloissa osoitteessa Annankatu 9. Lähitapaamisten välillä pidetään 2-3 verkkotapaamista.

 

Koulutuksen aikataulu:

 

15-16.8.2013 Mitä verkkopedagogiikka on?

4.10.2013 Verkkokurssin rakentaminen ja ohjaus verkossa

29.112013. Omien tuotosten esittely ja kommentointi

 

Mitä verkkopedagogiikka on? Elokuun aloitustapaamisen teemat:

 

  • Miksi verkkopedagogiikkaa? Mitä verkkopedagogiikka on?

  • Kartoitetaan osallistujien valmiudet, osaaminen ja kiinnostuksen kohteet

  • Asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet

  • Tehdään suunnitelma tavoitteeseen pääsemiseksi

  • Muodostetaan työparit/ryhmät, joissa työskennellään

  • Kartoitetaan koulutettavien koulutustarpeet esim. tekniikan ja sovellusten hallinnan suhteen sekä pedagogiikan soveltamisen ja teorian suhteen

  • Tutustutaan koulutuksen aikana käytettäviin ympäristöihin

 

Lisätietoja:

 

Minna Vähämäki

Otavan opisto

040 189 7053

minna.vahamaki@otavanopisto.fi

Minna Vähämäki

Käyttäjän tapahtumat

Käyttäjä ei ole ilmoittautunut yhteenkään tapahtumaan.