Oppijoiden ja osaajien kohtaamispaikka
Tutki, ihmettele, opi!

Käyttäjän tiedot

Käyttäjän kurssit

Verkkopedagogiikan apaja
Verkkopedagogiikan apaja

Otavan opisto järjestää verkkopedagogisen koulutuksen Verkkopedagogiikan aPaja ajalla 15.8-31.12.2013.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujia verkkopedagogiikkaan ja tukea osallistujien omien verkkokurssien valmistumista ja innostaa ja opastaa verkko-opettamiseen. Koulutuksen sisältöjä ovat muun muassa verkkopedagogiikka, verkkodialogin taidot, ohjaaminen verkossa, verkkokurssin rakentaminen ja avoimet verkkomateriaalit.

Koulutuksen sisältöjä räätälöidään myös osallistujien omien kiinnostuksen kohteiden mukaan.

 

Koulutus on monimuotokoulutusta, joka koostuu lähijaksoista, verkkotapaamisista ja itsenäisestä/parityöskentelystä. Kouluttajina toimivat kokeneet verkko-opettajat ja pedagogit sekä tietotekniset asiantuntijat.

 

Lähitapaamiset pidetään Otavan opiston osuuskunnan tiloissa osoitteessa Annankatu 9. Lähitapaamisten välillä pidetään 2-3 verkkotapaamista.

 

Koulutuksen aikataulu:

 

15-16.8.2013 Mitä verkkopedagogiikka on?

4.10.2013 Verkkokurssin rakentaminen ja ohjaus verkossa

29.112013. Omien tuotosten esittely ja kommentointi

 

Mitä verkkopedagogiikka on? Elokuun aloitustapaamisen teemat:

 

  • Miksi verkkopedagogiikkaa? Mitä verkkopedagogiikka on?

  • Kartoitetaan osallistujien valmiudet, osaaminen ja kiinnostuksen kohteet

  • Asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet

  • Tehdään suunnitelma tavoitteeseen pääsemiseksi

  • Muodostetaan työparit/ryhmät, joissa työskennellään

  • Kartoitetaan koulutettavien koulutustarpeet esim. tekniikan ja sovellusten hallinnan suhteen sekä pedagogiikan soveltamisen ja teorian suhteen

  • Tutustutaan koulutuksen aikana käytettäviin ympäristöihin

 

Lisätietoja:

 

Minna Vähämäki

Otavan opisto

040 189 7053

minna.vahamaki@otavanopisto.fi

Minna Vähämäki

Käyttäjän tapahtumat

Käyttäjä ei ole ilmoittautunut yhteenkään tapahtumaan.