Oppijoiden ja osaajien kohtaamispaikka
Tutki, ihmettele, opi!

Käyttäjän keskustelut

Aikamatkan Drive-kansio, https://drive.google.com/a/otavanopisto.fi/?tab=mo#folders/0B1t4T6femh8rU3lma1BPelJiNmM


8.-9.11. pajassa alettiin koota tulevaisuuden arkeologisia kohteita, syntyi myös idea tulevaisuuskansanperinteen keräystempauksesta, https://docs.google.com/a/otavanopisto.fi/document/d/1ekWhmD7Pc3DGafg2CyR97AcfU8ce9yGUGBddUTCqJ_k/edit#heading=h.se3qbyg4hfx4


09.11.2013

Käyttäjän kurssit

Aikamatka oppimisen ja koulun tulevaisuuteen. Mikä on sinun näkökulmasi ja kiinnostuksesi? Käsitys ja malli tulevaisuuden oppimisesta muotoutuu mukanaolevien kurssilaisten oman historian, oppimiskäsityksen ja näkökulmien mukaan. 

Aiheina mm.

Aika ja paikka

Syksyn ja talven 2013-2014 aikana tapaamisia on Helsingissä (Annankatu 9) ja/tai Mikkelissä (Otavan Opisto) sekä verkossa (http://otavanopisto.adobeconnect.com/apaja_aikamatka). Tapaamisten välissä keskustellaan ja työskennellään verkossa. Tarkemmat ajat sovitaan aikamatkalaisten kesken.

Kohderyhmät

Aikamatka oppimisen ja koulun tulevaisuuteen soveltuu kaikille niille, joilla on halua ja kiinnostusta pohtia ja tarkastella oppimista kaikkiallisena, ei vain perinteiseen kouluun liittyvänä ilmiönä.

Aikataulu

Tapaamiset kurssisivun oik. palstassa.
 
Hinta
Aikamatka hinnoittelu tarkentuu ryhmän koulutustarpeiden ja tapahtumien mukaan.
 
Yhteystiedot
Lisätietoja: tiina.airaksinen@otavanopisto.fi 050 311 7258
osallistujat

Aikamatkalla pohditaan ja keskustellaan oppimisen ja koulun tulevaisuudesta sekä rakennetaan ihmisen koulua. Pääpaino on tulevaisuuden koulussa ja oppimisessa sekä siinä, miten sitä voitaisiin toteuttaa jo nyt.

Mikä on sinun näkökulmasi ja kiinnostuksesi? Käsitys ja malli tulevaisuuden oppimisesta ja ihmisen koulusta muotoutuu mukanaolevien kurssilaisten oman historian, oppimiskäsityksen ja näkökulmien mukaan. Aikamatkalla käsitellään mm. teemoja:

  •     luottamus käytäntönä ja työkaluna
  •     keskustelun kasvu ihmisen kokoiseksi
  •     avoimet oppimateriaalit ja niiden käyttäminen oppimisessa
  •     vertaistuottaminen lapsesta vaariin ja mummoon
  •     informaatiotulvan hallitseminen
  •     teknologia ja internet - isännistä palvelijoiksi.

 Onko tulevaisuudessa koulua tai miten se on erilainen kuin nykyisin? Tapahtuuko oppiminen jotenkin uudella tavalla tai onko se itsessään kehkeytynyt jotenkin toisenlaiseksi tämän päivän oppimiseen verrattuna? Jos, niin mikä siinä on olennaista? 

Nämä aiheet kiinnostavat. Oma näkökulmani lähteä tutkailemaan niitä kasvaa kolmesta oivalluksesta katsoa tulevaisuuden koulua ja oppimista. Kaiken lähtökohtana on luottamus, ts. opimme aina - ja juuri sitä, mikä minulle ja meille “siinä ympäristössä”  on tärkeintä. Se täytyy nähdä. Emme voi olla irti vuorovaikutuksesta. Vain siinä tulemme siksi, mitä olemme. Vuorovaikutuksen ytimessä on niin tavallinen asia kuin keskustelu. Sekin täytyy nähdä (paremmin). Tuotamme koko ajan, tietämättämmekin. Nämä tuotokset ovat erilaisia koosteita tai punoksia; kutsun niitä kollaaseiksi. Niissä ja niistä syntyy materiaali ja ympäristö oppimiseen. On opittava näkemään niitäkin. Olen liikkeellä näillä eväillä - luottamuksella, keskustelulla ja kollaasilla.

  Pekka Ihanainen
 
 Aikamatkalla oppimisen ja koulun tulevaisuuteen näen rajattoman maailman, jossa maiden, rotujen, uskontojen ja sukupuolten väliset rajat ovat hävinneet. Kaikki maailman tieto on kaikkien maailman kansalaisten omistuksessa ja vapaasti käytettävissä.
 
Oppiminen tarkoittaa oman parhaan itsensä etsimistä, jossa matka on tärkeämpi kuin perille pääsy. Opettaminen on oppaana toimimista matkalla, jossa opettaja voi muuttua välillä oppilaaksi, ja jossa opettaja saattaa oppia itse enemmän kuin oppilas.
Koulu on kaikkialla. Oppimista ei ole rajoitettu johonkin tiettyyn rakennukseen. Jos koulurakennuksia on olemassa, ne ovat oppimiselle omistettuja ja kaikille avoimia oppimiskeskuksia, joissa oppimisen asiantuntijat (opettajat) auttavat kaikenikäisiä tutkimusmatkalla omaan itseen ja koko maailman tietoon.
 Tero Toivanen
 

Aika ja paikka

Helmi-toukokuun 2013 aikana lähitapaamisia on Helsingissä (Annankatu 9) ja/tai Mikkelissä (Otavan Opisto) sekä verkossa (http://otavanopisto.adobeconnect.com/apaja_aikamatka). Lähitapaamisten välissä keskustellaan ja työskennellään verkossa. Tarkemmat ajat sovitaan yhdessä kurssilaisten kanssa.

Kohderyhmät

Aikamatka oppimisen ja koulun tulevaisuuteen soveltuu kaikille niille, joilla on halua ja kiinnostusta pohtia ja tarkastella oppimista kaikkiallisena, ei vain perinteiseen kouluun liittyvänä toimintana.

Aikataulu

Tapaaminen, suunnittelu, tavoitteiden asettelu
pe 15.2. klo 15.00-20.00, Hub Helsinki, Annankatu 31-33 C, http://otavanopisto.adobeconnect.com/apaja_aikamatka
 
Tilannekatsaus ja uusien mukaantulijoiden tapaaminen
 
Keskustelua ja kokemustenvaihtoa yhteisistä aiheista
pe 5.4. klo 16.00-20.00, Annankatu 9, http://otavanopisto.adobeconnect.com/apaja_aikamatka
 
Kaupunkiteemainen mobiilityöpaja / Mobiiliteemainen kaupunkityöpaja
pe-la 3.-4.5., Annankatu 9, Vetäjänä Michael Gallagher
 
Aikamatkan esittely ja jatkon suunnittelu, muiden aPaja-ryhmien tapaaminen (vahvistamaton)
pe-la 17.-18.5., Otavan Opisto, Annankatu 9, http://otavanopisto.adobeconnect.com/apaja_aikamatka
 
Tapaamisten välissä asiantuntija- ja työskentelykohtaamisia, joista sovitaan erikseen. Tapaamiset yleensä verkossa perjantaisin klo 16.30.
 
Linkit ja osoitteet
Aikamatkan, rakentelun ja keskustelun alla olevat aiheet LeMill:ssä
 
Tapahtuma ja ryhmä Facebook:ssa
 
Kurssi Otavan Opiston kotisivulla
 
Yhteystiedot
Pekka Ihanainen (ihanainenpekka@gmail.com)
Tero Toivanen (teromakotero@gmail.com)
Lisätietoja: tiina.airaksinen@otavanopisto.fi 050 311 7258
Pekka Ihanainen, Tero Toivanen

 

 

Delfoi-koulutuksen vuosikello on jaettu neljään jaksoon, joilla toteutetaan omat opinnolliset Delfoi-prosessinsa. Kaikissa Delfoi-pajoissa käsitellään myös yksilöllisiä tutkimussuunnitelmia ja toteutuksia.

 

1. JAKSO

 

Ensimmäisellä vuosijaksolla toteutetaan yhteistyössä Tulevaisuudentutkimuksen verkostoakatemian kanssa kaksi opinnollista ja autenttista Delfoi-tutkimusta, joihin opiskelijoilla on mahdollista osallistua panelistin tai Delfoi-suunnittelijan näkökulmista. Valittavana on kaksi aihepiiriä, joista toinen käsittelee oppimisen tulevaisuutta ja toinen radikaaleja teknologioita.

 

31.01.-01.02.  Delfoi-prosessien pohjustus ja suunnittelun käynnistäminen

 

14.02.-15.02. Delfoi-kyselyiden laatiminen ja paneelin valinta

14.03.-15.03. Delfoi-analyysit ja tulokset

 

Delfoi-kierrokset toteutetaan Delfoi-pajojen välissä.

 

 

2. JAKSO

 

Toisella ja kolmannella jaksolla keskitytään Oppimisen tulevaisuus 2030-barometrin viisivuotismittaukseen ja Futura-lehden teemanumeron 2/2014 -valmisteluun. Alateemoina ovat tulevaisuuden arkeaologia,  systeemikartta ja skenaariot.

 

11.04.-12.04. Tulevaisuuden arkeologiaa, systeemikarttaa ja skenaarioita

 

16.05.-17.05. Paneelin ja panelistien valmistaminen

06.06.-07.06. Barometrin vuosipäivitys

 

Työpajojen välissä ja aikana toteutetaan oppimisen tulevaisuus-barometriin liittyvät kyselykierrokset ja valmistellaan analyyseihin ja tuloksiin liittyviä tekstejä.

 

 

3. JAKSO

 

Kolmannella jaksolla julkaistaan Oppimisen tulevaisuus 2030-barometrin tulokset ja Futura 2/2014 -teemanumero. Heinäkuussa ei järjestetä työpajaa. Elokuun Delfoi-paja järjestetään Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaarin yhteydessä. Syyskuun pajassa arvioidaan tulokset ja kehitetään Delfoi-metodin eDelfoi-verkkosovellusta.

 

4. JAKSO

 

Neljännellä jaksolla kehitetään tulevaisuustyökaluja Delfoi-tutkimuksen avulla. Lokakuussa suunnitellaan, marraskuussa toteutetaan ja joulukuussa arvioidaan tuloksia.

Kokonaisuudet

 

Tulevaisuudentutkimukseen voi tehdä yhtä kurssia laajempia suoritus- ja tutkintokokonaisuuksia. Tulevaisuustiedon osalta on luonnosteltu kaksi laajempaa korkea-asteen mallista ja perusopintojen kokoista 12-15 opintoviikon mittaista kokonaisuutta (Delfoi ja Tulevaisuudentutkimus), joista annetaan erillinen todistus. Kahden vuoden väliajoin käynnistetään erillinen Delfoi-managerikoulutus, joka tähtää ammattimaiseen menetelmän managerointiin.

 

 

Verkkopalvelut

 

Ohjelmisto http://edelfoi.fi

Kehittäjäyhteisö http://edelfoi.ning.com

Verkkokurssi online http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi  (käytössä työpajoissa ja ohjauksissa)

 

Yhteydenotot

 

Jenni Linturi (jenni.linturi@otavanopisto.fi)  tai Hannu Linturi (hannu.linturi@otavanopisto.fi)

 

Jenni Linturi

I Delfoi-perusteet: panelistinäkökulma

Tutustumisjaksolla perehdytään Delfoi-menetelmään ja sen eDelfoi -verkkosovellukseen (http://www.edelphi.fi ) asiantuntijapanelistin näkökulmasta. Alkujaksolla simuloidaan delfoi-prosessi ja reflektoidaan saatuja kokemuksia ja menetelmää yleisemminkin. Tutustumisjakso kestää keskimäärin 2-3 viikkoa ja edellyttää aktiivista osallistumista kyselyyn. (2 ov/3 op)

Tehtävät:

- Harjoituspaneeliin osallistuminen asiantuntijajäsenen roolissa (harjoitustyö)
- Delfoi-tutkimussuunnitelman kommentointi (toisen opiskelijan työ)
- Kirjallisuus: Anita Rubin, Tulevaisuustutkimuksen perusteet (artikkeli), Osmo Kuusi, Delfoi-metodi (artikkeli)

II Delfoi-menetelmä: menetelmäteoria, tutkimusaihe ja tutkimusympäristö

Toisella jaksolla perehdytään menetelmään oman tiedonalan näkökulmasta, esitellään ja dokumentoidaan oma (harjoitus)tutkimusaihe ja valitaan sille sopiva Delfoi-tekniikan sovellus. Ne jotka eivät jatka varsinaiseen suunnitelmaan kirjoittavat esseen metodista oman tiedonalan näkökulmasta.

Jakson aikana perustetaan kullekin opiskelijalle oma Delfoi-tutkimusympäristö verkkoon. Käytössä on eDelfoi -ohjelmisto, johon jaksolla perehdytään managerinäkökulmasta siten, että se toimii metodioppimisen toiminnallisena välineenä. Vaihtoehtoisina ohjelmina voi käyttää Real-Time Delphiä tai TechCast-sovellusta. (2 ov/3 op).

Tehtävät:

- Delfoi-tutkimuksen ensimmäisen kierroksen kyselylomakkeen testaus ja opponointi
- Live/Real-Time Delfoin suunnitteluprosessiin osallistuminen ja/tai oman tutkimustyön perussuunnitelma ja aikataulu
- Kirjallisuus: Hannu Linturi (2007) Delfoin metamorfoosit. Futura. (artikkeli), Murray Turoff (2002) The Policy Delphi, Real Time Delphi Process. 2008 State of the Future, Petri Tapio (2002) Disaggregative policy Delphi Using cluster analysis as a tool for systematic scenario formation. Technological Forecasting and Social Change. (artikkeli)

III Delfoi-suunnittelu: tutkimussuunnitelma

Kolmannella jaksolla kukin opiskelija tai opiskelijaryhmä laatii omaan tieteen- tai tiedonalaan sovitetun aihekuvausta tarkemman tutkimussuunnitelman (tutkimusaihe, kysymyksenasettelu, tutkimustavoite, tutkimusteemat, asiantuntijuudet ja paneelin rakenne). Samalla jatkuu verkkotyökalun (eDelfoi. RT Delphi, TechCast) käytön opiskelu.

Näkökulmaa laajennetaan kehittäjäyhteisötoiminnan suuntaan siten, että jaksolla osallistutaan myös muiden töiden kehittämiseen liittoutuen ja konsultoiden sekä toimien tarvittaessa muiden asaintuntijapanelisteina tai avaininformantteina. Ohjelmaoikeuksia laajennetaan, kun Delfoi-projektin valmisteluvaiheiden sisällöt (ohjeet, panelistit, kyselyt, käyttäjät) viedään verkkoon. Opiskelijoille suositellaan käytäväksi lähityöpajaa toisen tai kolmannen jakson aikana. (2-4 ov/3-6 op)

Tehtävät

- Tutkimussuunnitelma ja ensimmäisen kierroksen kysely
- Osallistuminen
- Kirjallisuutta: Murray Turoff & Harold Linstone (2002) The Delphi Method. Techniques and Applications. Osmo Kuusi (1999) Expertise in the Future Use of Generic Technologies. VATT-tutkimuksia 59., Petri Tapio (2002) The limits to traffic volume growth. University of Helsink., Yrjö Myllylä (2007) Logistic and Social Future of the Murmansk Region until 202. Joensuun yliopisto.

IV Delfoi-toteutus: tutkimusprojekti

Neljännessä vaiheessa käynnistetään todelliset tai harjoitustutkimusprosessit, ohjataan tutkimuksen (managerointi) kulkua, analysoidaan tuloksia ja julkaistaan tutkimustulokset verkossa. Kiinnostuneet tai ison tutkimustyön käynnistäneet jatkavat keväällä jatkokurssilla tai liittyvät jäseniksi eDelfoin kehittäjäyhteisöön. (4-8 ov/6-12 op)

Hannu Linturi, Jenni Linturi, Anita Rubin

Haluatko kirjoittaa itse lapsesi iltasadun? Tai oman tarinasi lapsenlapsille? Entä miten tarinoita voisi hyödyntää oman työn markkinoissa? Luova kirjoittaminen ei enää kuulu vain kirjoittamisen ammattilaisille vaan on läsnä yhä useammassa ammattissa ja harrastuksessa sosiaalisen median ansiosta. Kurssilla opetellaan luovan kirjoittamisen perustyökaluja ja menetelmiä sekä tehdään kirjoittamisharjoituksia. Ohjaajina toimivat Pilvi Pääkkönen ja Jenni Linturi.  

 

Kurssin vetäjät

Pilvi Pääkkönen on runoilija ja luovan kirjoittamisen opettaja. Hänen esikoisteoksensa Saako lähettää terveisiä? ilmestyi vuonna 2011. Pääkkönen on opiskellut kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa. 

Jenni Linturi on yhteiskuntatieteiden maisteri. Hänen esikoisteoksensa Isänmaan tähden ilmestyi vuonna 2011.  Toinen romaani "Malmi 1917" ilmestyi vuonna 2014.  Linturi on opiskellut kirjoittamista Turun yliopiston luovan kirjoittamisen linjalla sekä Kriittisen korkeakoulun kirjoittajalinjalla. 

Kurssin hinta

90 eur

Kurssin aikataulu

Aloitustapaaminen 8.-9.2.

Aloitustapaamisessa tutustutaan proosan peruskäsitteisiin ja tehdään kirjoitusharjoituksia. Tapaamisen lopussa jakaudutaan kahteen ryhmään. Lyriikkaryhmää vetää Pilvi Pääkkönen ja proosaryhmää vetää Jenni Linturi. Proosaryhmässä kirjoitetaan kaavanovelli prosessikirjoittamisen työkaluja hyödyntäen.  Helmikuun tarkempi ohjelma löytyy keskusteluketjusta. 

 

Huhtikuun tapaaminen 22.3. 12.00 - 16.00

 

Ryhmissä työskentelyä

 

 

Toukokuu tapaaminen 3.5. 12.00-17.00

 

Ryhmissä työskentelyä ja sadonkorjuuta

 

 

Käytäntö

Lähipäivien opetus: Otavan opiston osuuskunnan tilat, Annankatu 9

Kurssimaksu: 90 euroa

 

Tiedustelut

Jenni Linturi (jenni.linturi@otavanopisto.fi)

Jenni Linturi

Käyttäjän tapahtumat