Oppijoiden ja osaajien kohtaamispaikka
Tutki, ihmettele, opi!

Käyttäjän tiedot

Käyttäjän kurssit

Aikamatka oppimisen ja koulun tulevaisuuteen. Mikä on sinun näkökulmasi ja kiinnostuksesi? Käsitys ja malli tulevaisuuden oppimisesta muotoutuu mukanaolevien kurssilaisten oman historian, oppimiskäsityksen ja näkökulmien mukaan. 

Aiheina mm.

Aika ja paikka

Syksyn ja talven 2013-2014 aikana tapaamisia on Helsingissä (Annankatu 9) ja/tai Mikkelissä (Otavan Opisto) sekä verkossa (http://otavanopisto.adobeconnect.com/apaja_aikamatka). Tapaamisten välissä keskustellaan ja työskennellään verkossa. Tarkemmat ajat sovitaan aikamatkalaisten kesken.

Kohderyhmät

Aikamatka oppimisen ja koulun tulevaisuuteen soveltuu kaikille niille, joilla on halua ja kiinnostusta pohtia ja tarkastella oppimista kaikkiallisena, ei vain perinteiseen kouluun liittyvänä ilmiönä.

Aikataulu

Tapaamiset kurssisivun oik. palstassa.
 
Hinta
Aikamatka hinnoittelu tarkentuu ryhmän koulutustarpeiden ja tapahtumien mukaan.
 
Yhteystiedot
Lisätietoja: tiina.airaksinen@otavanopisto.fi 050 311 7258
osallistujat

Aikamatkalla pohditaan ja keskustellaan oppimisen ja koulun tulevaisuudesta sekä rakennetaan ihmisen koulua. Pääpaino on tulevaisuuden koulussa ja oppimisessa sekä siinä, miten sitä voitaisiin toteuttaa jo nyt.

Mikä on sinun näkökulmasi ja kiinnostuksesi? Käsitys ja malli tulevaisuuden oppimisesta ja ihmisen koulusta muotoutuu mukanaolevien kurssilaisten oman historian, oppimiskäsityksen ja näkökulmien mukaan. Aikamatkalla käsitellään mm. teemoja:

 •     luottamus käytäntönä ja työkaluna
 •     keskustelun kasvu ihmisen kokoiseksi
 •     avoimet oppimateriaalit ja niiden käyttäminen oppimisessa
 •     vertaistuottaminen lapsesta vaariin ja mummoon
 •     informaatiotulvan hallitseminen
 •     teknologia ja internet - isännistä palvelijoiksi.

 Onko tulevaisuudessa koulua tai miten se on erilainen kuin nykyisin? Tapahtuuko oppiminen jotenkin uudella tavalla tai onko se itsessään kehkeytynyt jotenkin toisenlaiseksi tämän päivän oppimiseen verrattuna? Jos, niin mikä siinä on olennaista? 

Nämä aiheet kiinnostavat. Oma näkökulmani lähteä tutkailemaan niitä kasvaa kolmesta oivalluksesta katsoa tulevaisuuden koulua ja oppimista. Kaiken lähtökohtana on luottamus, ts. opimme aina - ja juuri sitä, mikä minulle ja meille “siinä ympäristössä”  on tärkeintä. Se täytyy nähdä. Emme voi olla irti vuorovaikutuksesta. Vain siinä tulemme siksi, mitä olemme. Vuorovaikutuksen ytimessä on niin tavallinen asia kuin keskustelu. Sekin täytyy nähdä (paremmin). Tuotamme koko ajan, tietämättämmekin. Nämä tuotokset ovat erilaisia koosteita tai punoksia; kutsun niitä kollaaseiksi. Niissä ja niistä syntyy materiaali ja ympäristö oppimiseen. On opittava näkemään niitäkin. Olen liikkeellä näillä eväillä - luottamuksella, keskustelulla ja kollaasilla.

  Pekka Ihanainen
 
 Aikamatkalla oppimisen ja koulun tulevaisuuteen näen rajattoman maailman, jossa maiden, rotujen, uskontojen ja sukupuolten väliset rajat ovat hävinneet. Kaikki maailman tieto on kaikkien maailman kansalaisten omistuksessa ja vapaasti käytettävissä.
 
Oppiminen tarkoittaa oman parhaan itsensä etsimistä, jossa matka on tärkeämpi kuin perille pääsy. Opettaminen on oppaana toimimista matkalla, jossa opettaja voi muuttua välillä oppilaaksi, ja jossa opettaja saattaa oppia itse enemmän kuin oppilas.
Koulu on kaikkialla. Oppimista ei ole rajoitettu johonkin tiettyyn rakennukseen. Jos koulurakennuksia on olemassa, ne ovat oppimiselle omistettuja ja kaikille avoimia oppimiskeskuksia, joissa oppimisen asiantuntijat (opettajat) auttavat kaikenikäisiä tutkimusmatkalla omaan itseen ja koko maailman tietoon.
 Tero Toivanen
 

Aika ja paikka

Helmi-toukokuun 2013 aikana lähitapaamisia on Helsingissä (Annankatu 9) ja/tai Mikkelissä (Otavan Opisto) sekä verkossa (http://otavanopisto.adobeconnect.com/apaja_aikamatka). Lähitapaamisten välissä keskustellaan ja työskennellään verkossa. Tarkemmat ajat sovitaan yhdessä kurssilaisten kanssa.

Kohderyhmät

Aikamatka oppimisen ja koulun tulevaisuuteen soveltuu kaikille niille, joilla on halua ja kiinnostusta pohtia ja tarkastella oppimista kaikkiallisena, ei vain perinteiseen kouluun liittyvänä toimintana.

Aikataulu

Tapaaminen, suunnittelu, tavoitteiden asettelu
pe 15.2. klo 15.00-20.00, Hub Helsinki, Annankatu 31-33 C, http://otavanopisto.adobeconnect.com/apaja_aikamatka
 
Tilannekatsaus ja uusien mukaantulijoiden tapaaminen
 
Keskustelua ja kokemustenvaihtoa yhteisistä aiheista
pe 5.4. klo 16.00-20.00, Annankatu 9, http://otavanopisto.adobeconnect.com/apaja_aikamatka
 
Kaupunkiteemainen mobiilityöpaja / Mobiiliteemainen kaupunkityöpaja
pe-la 3.-4.5., Annankatu 9, Vetäjänä Michael Gallagher
 
Aikamatkan esittely ja jatkon suunnittelu, muiden aPaja-ryhmien tapaaminen (vahvistamaton)
pe-la 17.-18.5., Otavan Opisto, Annankatu 9, http://otavanopisto.adobeconnect.com/apaja_aikamatka
 
Tapaamisten välissä asiantuntija- ja työskentelykohtaamisia, joista sovitaan erikseen. Tapaamiset yleensä verkossa perjantaisin klo 16.30.
 
Linkit ja osoitteet
Aikamatkan, rakentelun ja keskustelun alla olevat aiheet LeMill:ssä
 
Tapahtuma ja ryhmä Facebook:ssa
 
Kurssi Otavan Opiston kotisivulla
 
Yhteystiedot
Pekka Ihanainen (ihanainenpekka@gmail.com)
Tero Toivanen (teromakotero@gmail.com)
Lisätietoja: tiina.airaksinen@otavanopisto.fi 050 311 7258
Pekka Ihanainen, Tero Toivanen

I Delfoi-perusteet: panelistinäkökulma

Tutustumisjaksolla perehdytään Delfoi-menetelmään ja sen eDelfoi -verkkosovellukseen (http://www.edelphi.fi ) asiantuntijapanelistin näkökulmasta. Alkujaksolla simuloidaan delfoi-prosessi ja reflektoidaan saatuja kokemuksia ja menetelmää yleisemminkin. Tutustumisjakso kestää keskimäärin 2-3 viikkoa ja edellyttää aktiivista osallistumista kyselyyn. (2 ov/3 op)

Tehtävät:

- Harjoituspaneeliin osallistuminen asiantuntijajäsenen roolissa (harjoitustyö)
- Delfoi-tutkimussuunnitelman kommentointi (toisen opiskelijan työ)
- Kirjallisuus: Anita Rubin, Tulevaisuustutkimuksen perusteet (artikkeli), Osmo Kuusi, Delfoi-metodi (artikkeli)

II Delfoi-menetelmä: menetelmäteoria, tutkimusaihe ja tutkimusympäristö

Toisella jaksolla perehdytään menetelmään oman tiedonalan näkökulmasta, esitellään ja dokumentoidaan oma (harjoitus)tutkimusaihe ja valitaan sille sopiva Delfoi-tekniikan sovellus. Ne jotka eivät jatka varsinaiseen suunnitelmaan kirjoittavat esseen metodista oman tiedonalan näkökulmasta.

Jakson aikana perustetaan kullekin opiskelijalle oma Delfoi-tutkimusympäristö verkkoon. Käytössä on eDelfoi -ohjelmisto, johon jaksolla perehdytään managerinäkökulmasta siten, että se toimii metodioppimisen toiminnallisena välineenä. Vaihtoehtoisina ohjelmina voi käyttää Real-Time Delphiä tai TechCast-sovellusta. (2 ov/3 op).

Tehtävät:

- Delfoi-tutkimuksen ensimmäisen kierroksen kyselylomakkeen testaus ja opponointi
- Live/Real-Time Delfoin suunnitteluprosessiin osallistuminen ja/tai oman tutkimustyön perussuunnitelma ja aikataulu
- Kirjallisuus: Hannu Linturi (2007) Delfoin metamorfoosit. Futura. (artikkeli), Murray Turoff (2002) The Policy Delphi, Real Time Delphi Process. 2008 State of the Future, Petri Tapio (2002) Disaggregative policy Delphi Using cluster analysis as a tool for systematic scenario formation. Technological Forecasting and Social Change. (artikkeli)

III Delfoi-suunnittelu: tutkimussuunnitelma

Kolmannella jaksolla kukin opiskelija tai opiskelijaryhmä laatii omaan tieteen- tai tiedonalaan sovitetun aihekuvausta tarkemman tutkimussuunnitelman (tutkimusaihe, kysymyksenasettelu, tutkimustavoite, tutkimusteemat, asiantuntijuudet ja paneelin rakenne). Samalla jatkuu verkkotyökalun (eDelfoi. RT Delphi, TechCast) käytön opiskelu.

Näkökulmaa laajennetaan kehittäjäyhteisötoiminnan suuntaan siten, että jaksolla osallistutaan myös muiden töiden kehittämiseen liittoutuen ja konsultoiden sekä toimien tarvittaessa muiden asaintuntijapanelisteina tai avaininformantteina. Ohjelmaoikeuksia laajennetaan, kun Delfoi-projektin valmisteluvaiheiden sisällöt (ohjeet, panelistit, kyselyt, käyttäjät) viedään verkkoon. Opiskelijoille suositellaan käytäväksi lähityöpajaa toisen tai kolmannen jakson aikana. (2-4 ov/3-6 op)

Tehtävät

- Tutkimussuunnitelma ja ensimmäisen kierroksen kysely
- Osallistuminen
- Kirjallisuutta: Murray Turoff & Harold Linstone (2002) The Delphi Method. Techniques and Applications. Osmo Kuusi (1999) Expertise in the Future Use of Generic Technologies. VATT-tutkimuksia 59., Petri Tapio (2002) The limits to traffic volume growth. University of Helsink., Yrjö Myllylä (2007) Logistic and Social Future of the Murmansk Region until 202. Joensuun yliopisto.

IV Delfoi-toteutus: tutkimusprojekti

Neljännessä vaiheessa käynnistetään todelliset tai harjoitustutkimusprosessit, ohjataan tutkimuksen (managerointi) kulkua, analysoidaan tuloksia ja julkaistaan tutkimustulokset verkossa. Kiinnostuneet tai ison tutkimustyön käynnistäneet jatkavat keväällä jatkokurssilla tai liittyvät jäseniksi eDelfoin kehittäjäyhteisöön. (4-8 ov/6-12 op)

Hannu Linturi, Jenni Linturi, Anita Rubin
aesthetic literacy
aesthetic literacy

Esteettinen luku ja -kirjoitustaito muuttaa kaikki avoimet tilat oppimistiloiksi. Kurssilla korostuvat havaitsemisen taidot sekä kyky virittäytyä tekemään tavanomainen uusin ja osin poikkeavin tavoin kauniiksi. Taito liittyy ennen kaikkea tutkivaan vaelteluun kaikenlaisissa ympäristöissä ja niiden dokumentoimiseen mobiililaitteilla. Keskeistä taidossa on myös jaettu pohdinta tehdyistä havainnoista ja työtavoista.  Esteettinen lukutaidon osaaminen palvelee kaikkia ulos luokkahuoneesta kaipaavia. Työpajassa harjoitellaan yllä kuvattuja asioita. Työskentelykielenä on pääosin englanti, mutta tarvittaessa työskentelyyn voidaan aina tarttua myös suomeksi. Ohjaajina toimivat opettajankouluttaja Pekka Ihanainen ja professori Michael Sean Gallagher

Työpaja muodostuu kolmesta osasta:

1. ennakkotyöskentely: kuvan muodostaminen esteettisestä lukutaidosta (ennakkomateriaalit).

2. kasvokkainen paja (20.2.2015 15.00-20.00 ja 21.2.2015 10.00-15.00),

- virittyminen aiheeseen kehollisesti ja mentaalisesti (harjoituksia)
- tiedollinen intro pajateemaan (esteettinen lukutaito)
- osallistujien aiheitten mukaisesti avoimen tilan muokkaaminen oppimistilaksi: avoimen tilan määrittäminen, aineiston keräys (esteettinen lukeminen), datan jäsentäminen (muotoilu),  artefaktien (elävän ja digitaalisen multimedian) luominen, oppimistilan reflektointi ja artefaktien jakaminen.
- keskusteleva yhteenveto ja yhteisarviointi.

3. jälkityöskentely: sulattelu keskustellen, tuotettujen artefakteihin liittyvien oppimistilojen käytön seuranta, jatkokehittely kysyen, tuottaen jne.

Ilmoittautuminen

Laskutusta varten: http://ilmoittautuminen.otavanopisto.fi/esteettinenlukutaito

Matskua ottaa kiinni ... http://www.pedagogyofsimultaneity.org/

Kysyttävää?  Ota yhteyttä tai soita ihanainenpekka@gmail.com , +358 400540868.

***

 

Registration: http://ilmoittautuminen.otavanopisto.fi/esteettinenlukutaito

The workshop consists of three phases: facilitated pre-workshop activity, actual offline workshop, and post-workshop activity.

1. Pre-workshop: figuring out an image about aesthetic literacy (use of resource materials),

2. Live workshop at Otavan opisto/Annankatu 9, Helsinki. 20th and 21st of February 2015

- warming up bodily and mentally (exercises)
- introduction to aesthetic literacy
- from open space to learning space based on attendants´ authentic learning themes: a definition of learning spaces, data collection (aesthetic alignment and attunement), data analysis (design), creation of artefacts, reflection of implemented learning spaces, and dissemination/sharing of produced artefacts.
- conversational summary and conclusions, and peer feedback,

3. Post-activity: debriefing via discussion,  follow-ups.

More to get in touch, see http://www.pedagogyofsimultaneity.org/´

VETÄJISTÄ / TEACHERS

Michael Sean Gallagher is an Assistant Professor at Hankuk University of Foreign Studies in Seoul, Korea and a PhD student at University College, London (formerly at the Institute of Education, University of London). His research interests including mobile learning, multimodality, ICT4D, and elearning. He tweets from @mseangallagher, blogs from michaelseangallagher.org, which is how he met Pekka.

Pekka Ihanainen (Licentiate in Education) is a teacher educator at HAAGA-HELIA School of Vocational Teacher Education, Helsinki Finland. His research interest is especially focused in humaneness in education and learning and he has tried out to find “the soul of the web” since 1995. He has worked in Jyväskylä School of the Visually Handicapped, University of Jyväskylä, and the Socio-Dynamic counseling Center in Finland. He is also the founder and managing director of RDI company IhaNova Ltd, and tweeting from @peeii.

 

Pekka Ihanainen, Michael Sean Gallagher, Ilmoittaudu vielä alla olevan linkin kautta (saat itsesi näkyviin osallistujaksi)

Karannutta aikaa etsimässä 13. - 14.6.2014Avoin oppimisen aPaja Otavassa Kaikkina aikoina on koettu tärkeäksi määritellä se, miten ihmisten pitäisi käyttää aikaa. Muutos ihmisen suhtautumisessa aikaan on indikoinut suurempia sosiaalisia ja yhteiskunnallisia muutoksia. Tällä hetkellä meneillään on muutos kiireen korostamisesta hidastamisen arvostamiseen. aPajan toisessa kohtaamisessa pohditaan, mitä tarkoittaa eläminen tässä ajassa. Kuinka omaa ajankäyttöä voi oppia hallitsemaan ja kuinka päästään pois kiireestä? Tarjoamme tilan ja ajan ihmisten kohtaamisille ja merkityksellisille keskusteluille sekä mahdollisuuden suunnitella ja aikatauluttaa omia projekteja ja syksyn oppimisen aPajia.  Ilmoittaudu mukaan nyt!Karannutta aikaa etsimässä_ohjelma_13.-14.6.2014 from Monkey Business®  Tapahtuman kuvaus, puhujien esittely ja tapahtumainfo: 

Karannutta aikaa etsimässä_13.-14.6.2014_materiaali from Monkey Business®  

 

 

Ilmoittaudu mukaan nyt!

Ville Keränen, Minna Vähämäki, Johanna Hytönen, Jenni Linturi, Heli Auvinen

Koulun tulevaisuus (Futura 2/2015)

Koulun tulevaisuutta pohditaan 22. - 23.5. Futura-lehden toisen numeron julkaisemisen ympärille järjestettävässä tapahtumassa. Keskiössä ovat Futura- lehdessä esitellyt Oppimisen tulevaisuus -barometrin tulokset ja niiden lomaan sijoitetut Kriittisen korkeakoulun kirjoittaja-oppilaiden työstämät kaunokirjalliset tulevaisuustarinat sekä näiden kahden välinen dialogi. Tapahtuma järjestetään Helsingissä Annankatu 9:ssä sekä verkossa http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi .

 

PERJANTAI 22.5.

 

12.00-12.10 Avaus, Hannu ja Jenni Linturi

12.10-12.20 Nousu, Katja Raunio

12.20-12.50 Peruskoulu 2030, Hannu Linturi, Iida-Maria Peltomaa

12.50-13.20 Lukio 2030, Tiina Airaksinen, Aki Luostarinen

13.20-13.40 Some-pedagogia, Kari A. Hintikka

13.40-14.00 Pelipedagogia,Mikko Tarmia (etänä)

14.00-14.10 Runoja, Ilkka Tahvanainen

14.10-14.40 Kahvitauko

14.40-15.00 Tulevaisuusoppiminen, Johanna Ollila

15.00-15.20 Tulevaisuuden kaunokirjallistaminen, Heikki A. Kovalainen

15.20-15.40 Sivistyksen hinta, Eero Ojanen

15.40-16.00 Scrum - skaalautuvaa prosessioppimista, Tommi Issakainen

16.00-16.30 i+ Ihmisten ja teknologian muuttuva suhde, Ville Venäläinen

16.30-17.00 Viisi pajatyöteemaa: (a) tulevaisuustarinat (Jenni Linturi), (b) ihminen + kone (Ville Venäläinen), (c) Oppimisen tulevaisuus 2030-barometri (Hannu Linturi & Tiina Airaksinen), (d) Scrummia kouluun (Tommi Issakainen)

 

LAUANTAI 23.5.

9-15 Pajatyöskentelyä

 

  1.    Tulevaisuustarinoiden kaunokirjallistamista (Jenni Linturi et al.)


 

9.00-9.30 Pajateemojen esittelyä

9.30 – 10.15 Herättelyä ja lempeää johdattelua

10.15 - 11.30 Aineiston keruuta: Kohti tulevaisuuden koulua

11.30-12.30 Lounastauko

12.30-14.00 Tulevaisuuden koulu kaavanovellissa

14.00-14.30 Kaavanovelleiden esittelyä (vapaaehtoinen) 

14.30-15.00 Päivän purku

 

  2.    Ihminen + kone - oppiminen (Ville Venäläinen)


  3.    Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometripäivitys (Hannu Linturi)

09.00-09.30 Pajateemojen avausta

09.30-10.00 Barometrin orientaatiota ja tuloksia 2009-2014

10.00-10.30 Panelistina barometrissa: valikoitua vastaamista

10.30-11.30 Managerina paneelissa: neljä uutta teesiä vuosipäivitykseen

11.30-12.30 Lounas

12.30-13.00 Lääkäri 2040-delfoin jälkipuintia, Seija Huttunen

13.00-14.45 Delfoi- ja eDelfoi-ohjausta

 • Johtamisosaaminen tulevaisuuden sairaalassa, Vuokko Piirainen
 • Alkava Delfoi, Hanna-Kaisa Pernaa
 • Kasvuttoman talouden tulevaisuudet, Liisa Haapanen
 • Suomalaisten populaarimusiikintekijöiden tulevaisuusajattelu ja ennakointi osana luovaa työskentelyä, Riikka Hiltunen
 • Mediakasvatuksen tulevaisuus, Jere Rinne?
 • AY-tulevaisuus, Sini Salmenjoki, Tarja Muukkonen
 • I +, ihmisen ja koneen muuttuva suhde, Ville Venäläinen

14.45-15.00 Seuraava paja


  4.    Scrummia kouluun (Tommi Issakainen)

 

 

 

 

Replace fear of the unknown with curiosity
Replace fear of the unknown with curiosity

ORGANIZATION WOODSTOCK - How to Flourish in Relations

Registration and info at:
http://organizationwoodstock.com

- Organization Woodstock Experience 7th - 9th February 2014, Helsinki

- Post Woodstock Retreat 4th – 5th April 2014, Salo

Welcome to explore and expermient with ways to organize our work, communities and politics in new ways! People will gather from different fields and branches of life to experiment together in order to find the unexpected, the new and emergent possibilities to nourish and develop relational organizations.

This is a place and time for co-creation. People who attend bring their gifts to the mill of collective imagination. We play with liberating structures and look into what kind of organization we find ourselves in. All people who are involved have the possibility to take responsibility for the process and content. You can help this experience to become what it will become by donating content, energy, hands, networks, ideas and passion...

http://organizationwoodstock.com

Past:
- Designing Woodstock Workshop took place 7th January 2014, Helsinki

 

Jan-Erik Tarpila, Helena Ihala, Jukka-Pekka Heikkilä
Art of Hosting
Art of Hosting

Art of Hosting and Harvesting Meaningful Conversations - Hosting Participatory Learning

Art of Hosting is a global community of practitioners using integrated participative change processes, methods, maps and planning tools to engage groups and teams in meaningful conversation, deliberate collaboration, and group-supported action for the common good.

What does this mean in practice? The 3 days training will include both theoretical content and experiential learning. We will work with, demonstrate, practice and explore how participatory methodologies can be used as a foundation for collaborative leadership and learning in groups, teams, communities and organizations.

Please see also: http://aohsuomi.wordpress.com

The training includes:

 • Experience of hosting as a core leadership practice
 • Methods, tools, practices as well as theory and stories
 • Support for the work of involving others in meetings, projects, education and decisions
 • A touch to a network of learners and practitioners

Participants will learn to:

 • Design and lead powerful conversations and meetings that result in clearer thinking, intelligent solutions and group coherence
 • Initiate interactive processes to generate fresh thinking, create trust and create shared commitment to wiser actions
 • Facilitate fundamental organizing patterns that invite profound shifts in how we can live and work together
 • Grow your ability to make a positive contribution

Some of the elements and methods we explore and practice:

 • Circle Practice
 • World Café
 • Open Space Technology
 • Storytelling
 • Appreciative Inquiry
 • Pro Action Cafe
 • Systems thinking
 • Interaction and relation design
 • Chaordic Stepping Stones
 • 5 Breaths of Design
 • Harvesting

Registration

Please register using this form: http://ilmoittautuminen.otavanopisto.fi/art_of_hosting_spring2014. Registration due to 31th March 2014. Places are limited – participants will be included in the order of registration.

This registration page is for the moment partly in Finnish. Please click the 'Ilmoittaudu kurssille'(sign up) -button and after that choose 'Liity' (join) in order to sign up for the training. You will receive further information and inquiries about practicalities closer to the event. UPDATE: Please use the registration link above instead.

Registration fees 2014:

 • Normal, double room, all inclusive 485 €
 • Normal, single room, all inclusive 525 €
 • Registration without accommodation 395 €
 • Discounted (student) group fee is available on request. Please consult ville@banana.fi.

All the prices are VAT 0%. VAT will not be added to the fee. If registration is cancelled after last registration date you will be invoiced half of the price.

You are welcome to spread the word!
http://aohsuomi.wordpress.com

Ville Venäläinen, Ville Keranen, Jan-Erik Tarpila, Hanna-Riikka Tuhkanen, Heli Auvinen, Tiina Hoskari, Kirsi Joenpolvi, Esteve Pannetier, Monica Nissen, Rygaudas Guogis
Verkkopedagogiikan apaja
Verkkopedagogiikan apaja

Otavan opisto järjestää verkkopedagogisen koulutuksen Verkkopedagogiikan aPaja ajalla 15.8-31.12.2013.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujia verkkopedagogiikkaan ja tukea osallistujien omien verkkokurssien valmistumista ja innostaa ja opastaa verkko-opettamiseen. Koulutuksen sisältöjä ovat muun muassa verkkopedagogiikka, verkkodialogin taidot, ohjaaminen verkossa, verkkokurssin rakentaminen ja avoimet verkkomateriaalit.

Koulutuksen sisältöjä räätälöidään myös osallistujien omien kiinnostuksen kohteiden mukaan.

 

Koulutus on monimuotokoulutusta, joka koostuu lähijaksoista, verkkotapaamisista ja itsenäisestä/parityöskentelystä. Kouluttajina toimivat kokeneet verkko-opettajat ja pedagogit sekä tietotekniset asiantuntijat.

 

Lähitapaamiset pidetään Otavan opiston osuuskunnan tiloissa osoitteessa Annankatu 9. Lähitapaamisten välillä pidetään 2-3 verkkotapaamista.

 

Koulutuksen aikataulu:

 

15-16.8.2013 Mitä verkkopedagogiikka on?

4.10.2013 Verkkokurssin rakentaminen ja ohjaus verkossa

29.112013. Omien tuotosten esittely ja kommentointi

 

Mitä verkkopedagogiikka on? Elokuun aloitustapaamisen teemat:

 

 • Miksi verkkopedagogiikkaa? Mitä verkkopedagogiikka on?

 • Kartoitetaan osallistujien valmiudet, osaaminen ja kiinnostuksen kohteet

 • Asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet

 • Tehdään suunnitelma tavoitteeseen pääsemiseksi

 • Muodostetaan työparit/ryhmät, joissa työskennellään

 • Kartoitetaan koulutettavien koulutustarpeet esim. tekniikan ja sovellusten hallinnan suhteen sekä pedagogiikan soveltamisen ja teorian suhteen

 • Tutustutaan koulutuksen aikana käytettäviin ympäristöihin

 

Lisätietoja:

 

Minna Vähämäki

Otavan opisto

040 189 7053

minna.vahamaki@otavanopisto.fi

Minna Vähämäki

Käyttäjän tapahtumat

Käyttäjä ei ole ilmoittautunut yhteenkään tapahtumaan.