Oppijoiden ja osaajien kohtaamispaikka
Tutki, ihmettele, opi!

Delfoi-paja

 • Kurssi alkaa: 
  Kurssi on päättynyt
 • Kurssin vetäjät:

  • Hannu Linturi
  • Jenni Linturi
  • Anita Rubin
 • Hinta: 
  50€

I Delfoi-perusteet: panelistinäkökulma

Tutustumisjaksolla perehdytään Delfoi-menetelmään ja sen eDelfoi -verkkosovellukseen (http://www.edelphi.fi ) asiantuntijapanelistin näkökulmasta. Alkujaksolla simuloidaan delfoi-prosessi ja reflektoidaan saatuja kokemuksia ja menetelmää yleisemminkin. Tutustumisjakso kestää keskimäärin 2-3 viikkoa ja edellyttää aktiivista osallistumista kyselyyn. (2 ov/3 op)

Tehtävät:

- Harjoituspaneeliin osallistuminen asiantuntijajäsenen roolissa (harjoitustyö)
- Delfoi-tutkimussuunnitelman kommentointi (toisen opiskelijan työ)
- Kirjallisuus: Anita Rubin, Tulevaisuustutkimuksen perusteet (artikkeli), Osmo Kuusi, Delfoi-metodi (artikkeli)

II Delfoi-menetelmä: menetelmäteoria, tutkimusaihe ja tutkimusympäristö

Toisella jaksolla perehdytään menetelmään oman tiedonalan näkökulmasta, esitellään ja dokumentoidaan oma (harjoitus)tutkimusaihe ja valitaan sille sopiva Delfoi-tekniikan sovellus. Ne jotka eivät jatka varsinaiseen suunnitelmaan kirjoittavat esseen metodista oman tiedonalan näkökulmasta.

Jakson aikana perustetaan kullekin opiskelijalle oma Delfoi-tutkimusympäristö verkkoon. Käytössä on eDelfoi -ohjelmisto, johon jaksolla perehdytään managerinäkökulmasta siten, että se toimii metodioppimisen toiminnallisena välineenä. Vaihtoehtoisina ohjelmina voi käyttää Real-Time Delphiä tai TechCast-sovellusta. (2 ov/3 op).

Tehtävät:

- Delfoi-tutkimuksen ensimmäisen kierroksen kyselylomakkeen testaus ja opponointi
- Live/Real-Time Delfoin suunnitteluprosessiin osallistuminen ja/tai oman tutkimustyön perussuunnitelma ja aikataulu
- Kirjallisuus: Hannu Linturi (2007) Delfoin metamorfoosit. Futura. (artikkeli), Murray Turoff (2002) The Policy Delphi, Real Time Delphi Process. 2008 State of the Future, Petri Tapio (2002) Disaggregative policy Delphi Using cluster analysis as a tool for systematic scenario formation. Technological Forecasting and Social Change. (artikkeli)

III Delfoi-suunnittelu: tutkimussuunnitelma

Kolmannella jaksolla kukin opiskelija tai opiskelijaryhmä laatii omaan tieteen- tai tiedonalaan sovitetun aihekuvausta tarkemman tutkimussuunnitelman (tutkimusaihe, kysymyksenasettelu, tutkimustavoite, tutkimusteemat, asiantuntijuudet ja paneelin rakenne). Samalla jatkuu verkkotyökalun (eDelfoi. RT Delphi, TechCast) käytön opiskelu.

Näkökulmaa laajennetaan kehittäjäyhteisötoiminnan suuntaan siten, että jaksolla osallistutaan myös muiden töiden kehittämiseen liittoutuen ja konsultoiden sekä toimien tarvittaessa muiden asaintuntijapanelisteina tai avaininformantteina. Ohjelmaoikeuksia laajennetaan, kun Delfoi-projektin valmisteluvaiheiden sisällöt (ohjeet, panelistit, kyselyt, käyttäjät) viedään verkkoon. Opiskelijoille suositellaan käytäväksi lähityöpajaa toisen tai kolmannen jakson aikana. (2-4 ov/3-6 op)

Tehtävät

- Tutkimussuunnitelma ja ensimmäisen kierroksen kysely
- Osallistuminen
- Kirjallisuutta: Murray Turoff & Harold Linstone (2002) The Delphi Method. Techniques and Applications. Osmo Kuusi (1999) Expertise in the Future Use of Generic Technologies. VATT-tutkimuksia 59., Petri Tapio (2002) The limits to traffic volume growth. University of Helsink., Yrjö Myllylä (2007) Logistic and Social Future of the Murmansk Region until 202. Joensuun yliopisto.

IV Delfoi-toteutus: tutkimusprojekti

Neljännessä vaiheessa käynnistetään todelliset tai harjoitustutkimusprosessit, ohjataan tutkimuksen (managerointi) kulkua, analysoidaan tuloksia ja julkaistaan tutkimustulokset verkossa. Kiinnostuneet tai ison tutkimustyön käynnistäneet jatkavat keväällä jatkokurssilla tai liittyvät jäseniksi eDelfoin kehittäjäyhteisöön. (4-8 ov/6-12 op)

Keskustele kurssista

Yhtään kommenttia ei ole vielä kirjoitettu. tai Luo tunnukset kirjoittaaksesi kommentin.

Kurssin tapahtumat

Kurssilla ei ole tapahtumia.