Oppijoiden ja osaajien kohtaamispaikka
Tutki, ihmettele, opi!

How to be Yoda -level yhteisömanageri

  • Jedi rekisterikilpi
  • Kurssi alkaa: 
    Kurssi on päättynyt
  • Kurssin vetäjät:

    • Jere Rinne
  • Hinta: 
    Kurssia ei ole vielä hinnoiteltu

Syvennetään vielä ajattelua ja osaamista yhteisömanageroinnista. Kurssi on tarkoitettu jossain vaiheessa Yhteisömanageri Master Class -kurssin käynneille. Siirrytään tällä kurssilla selkeästi välineistä ja ympäristöistä syvempään kehittämiseen; yhteisön kulttuurin kestävä rakentaminen, asiakkaiden ja sidosryhmien osallistaminen tarinaan, kriiseihin valmistautuminen ja niissä toiminen ainakin teemoina. 

Tähän mennessä sisällöiksi on ehdotettu jo näitä aiheita:

1. Kriisiviestintä ja vihapuhe - miten varautua, miten harjoitella (tämä sen vuoksi, että näinä päivinä yhä useampi organisaatio voi joutua yhtäkkiä aivan tolkuttomaan tilanteeseen yhä helpommin)

2. Tapahtumien ja projektien some360 -suunnittelu ja toteuttaminen - ajolista, tapahtumien tarinallistaminen, yleisön osallistaminen tarinaan jne.

Mitä muuta? Ehdottakaa kommentteihin aluksi. Pyritään saamaan ryhmä kokoon maaliskuun aikana ja startti huhtikuulle! 

 

Keskustele kurssista

Manageroitava porukka määrittelee tarpeet sisällölle: Pienyrittäjät - miten asennemuutosta vahvistetaan jotta yrittäjä tajuaa oman roolinsa digitaalisessa maailmassa ja ymmärtää että auttamalla, palvelemalla ja olemalla hyödyksi, hän pärjää parhaiten. (Kun kyse ei ole sinusta ja sinun yrityksestäsi, vaan asiakkaistasi). Järjestöt - miten saadaan sitoutettua porukkaa, jotta mielekkyys ja motivaatio sosiaalisen median tekemiseen vahvistuu -erityisesti jos tehdään vapaaehtoistyötä. Toimin hyvin erilaisten porukoiden yhteisömanarina ja kyllä sitouttamisessa on vielä tekemistä. Kriisit ja sananvapaus ja lojaliteetti ovat nousseet tämän kevään issueiksi. :-)


08.03.2016

Vielä Yoda-kursillakin voisi minusta syventyä myös toisten sitouttamiseen, eli yhteisömanagerin rooliin homman vetäjänä ja sparraajana organisaatiossa... Miten luoda toimivia ja tavoitteellisia ratkaisuja sekä vahvistaa yhteisömanageroinnin legitimiteettiä - käytännössä kun työhön taitaa vielä liittyä paljon yksinäisyyttä ja resurssipulaakin. Ilmiöistä kiinnostavia mm. sosiaalisen median sisällön "laajeneminen" kanavasta riippumatta (esim. Twitter + Fb on jo tekstiä, kuvaa, linkkejä, videota...) ja livestriimaus.


29.02.2016

Joo! Toi sitouttaminen liittyy vahvasti myös käynnissä olevaan Kansalaisyhteiskunnan muutosagenttikoulutukseen, voidaan varmaan käydä myös vieraissa. Legimiteetin vahvistaminen on myös kiinnostava, koska siihen liittyy ehdottomasti sidosryhmien / asiakkaiden osallistamisen ja päätöksentekoon vaikuttamisen mahdollisuuksien lisääminen. Voidaan kuulkaa päätyä hyvini pitkälle näitä pohtimalla!


29.02.2016

Kurssin tapahtumat

Kurssilla ei ole tapahtumia.