Oppijoiden ja osaajien kohtaamispaikka
Tutki, ihmettele, opi!

Käynnissä

Tämän aPajan tarkoituksena on syventää menetelmällistä ja pedagogista osaamista uusien, demokraattisten talouden muotojen rakentamiseksi. Kurssin kohderyhmää ovat eritoten oikeudenmukaisemman ja kestävämmän talouden parissa pakertavat aktivistit, opettajat ja tutkijat. Kurssi muotoutuu...