Oppijoiden ja osaajien kohtaamispaikka
Tutki, ihmettele, opi!

Solidaarisuustalouden Palvelumalli, Osaratkaisut ja Käyttöjärjestelmä.

  • Kurssi alkaa: 
    Kurssi on päättynyt
  • Kurssin vetäjät:

  • Hinta: 
    Kurssia ei ole vielä hinnoiteltu

Olisin kiinnostunut toteuttamaan yhteistyössä solidaarisuustaloudessa toimivien ja asiaa tukevien henkilöiden ja organisaatioiden kanssa otsikon mukaisen kurssin.

Ajatus olisi, että kurssi olisi tutkimus- ja kehittämispainotteinen. Tavoitteena olisi luoda yhteinen näkemys Solidaarisuutalouden Palvelumallista ja siihen kuuluvista osaratkaisuista. Kysymys on filosofiasta, lähtökohdasta / lähtökohdista ja päämäärästä johon pyritään. Rahoitus ja muut resurssit on hyödynnettävä tehokkaasti. Vaihtoehtoisten näkemysten oleelliset piirteet on liitettävä yhden Solidaarisuustalouden Palvelumallin alle; Jakamistalous, Osallisuustalous, Kiertotalous, Hyvinvointitalous, Kohtuutalous, Aikatalous, Hyvetalous...

Ihmisten saattaminen yhteen, yhteisen päämäärän saavuttamiseksi onnistuu, kun lähtökohdat ja päämäärä on määritelty oikein ja toiminta on tehokasta.  

Nykyinen markkinatalous tarvitsee kilpailijansa voidakseen kehittyä kestävälle pohjalle. Solidaarisuustalous toimiessaan yhtenä palvelujärjestelmänä, voi olla uskottava kilpailija ja vaihtoehto.

Nähdäkseni kaikki se mitä tarvitsemme Solidaarisuustalouden Palvelumallin ja soveltuvan käyttöjärjestelmän toteuttamiseksi, on jo meillä olemassa. Nyt tarvitsemme yhteistyötä ja joukkovoimaa voidaksemme toteuttaa sen mikä on usean ihmisen mieltästä vain utopiaa.

Tyhjästä ei tarvitse lähteä Solidaarisuustalouden Palvelumallin, käyttöjärjestelmän, rahoituksen yms. kuvioita pohtimaan.

Kurssin yhteydessä on tarkoitus esitellä yksi prototyyppi asteella oleva palvelumalli ja -järjestelmä, joka sisältää tarvittavat osaratkaisut käytännön pilottijakson toteuttamiseksi.

Esiteltävän Palvelumalliln avulla on mahdollista työllistää, osallistaa ja kouluttaa asiasta kiinnostuneita henkilöitä palvelujärjestelmän tutkimus- ja kehitystyöhön.

Hyvä lisätavoite olisi, että kurssin yhteydessä syntyvien ajatusten pohjalta luodaan kansalaisaloite esimerkiksi solidaarisuustalouden palvelumallin käyttöönottamiseksi.

Tule mukaan, sinua tarvitaan.

Keskustele kurssista

Yhtään kommenttia ei ole vielä kirjoitettu. tai Luo tunnukset kirjoittaaksesi kommentin.

Kurssin osallistujat

Kurssin tapahtumat

Kurssilla ei ole tapahtumia.