Oppijoiden ja osaajien kohtaamispaikka
Tutki, ihmettele, opi!

Tulevaisuustarinoiden kaunokirjallistaminen

  • Kurssi alkaa: 
    Kurssi on päättynyt
  • Kurssin vetäjät:

  • Hinta: 
    Kurssia ei ole vielä hinnoiteltu

Tulevaisuustarinoiden kaunokirjallistaminen

 

Tulevaisuustarinoita kaunokirjallistetaan Delfoi-pajojen yhteydessä keväällä ja syksyllä 2014. Kirjoittamistyöskentelyä seurataan ja ohjataan kuukausittain järjestettävissä lähitapaamisissa Helsingissä Otavan opiston osuuskunnan tiloissa Annankadulla.

 

Lähitapaamisissa tutustutaan skenaarioiden kirjoittamiseen, tehdään ohjatusti kirjoittamisharjoituksia sekä kommentoidaan valmiita tekstejä.  Ohjaajina lähipajoissa toimivat tulevaisuudentutkimuksen puolelta vtt, dosentti Anita Rubin sekä Kari A. Hintikka. Luovaa kirjoittamista ohjaavat runoilija Pilvi Pääkkönen sekä Otavan opiston osuuskuntaa edustava Jenni Linturi.

 

 

Lähitapaamiset

 

16.-17.5. Aloitustapaaminen

6.-7.6. Ensimmäisten kirjoitusharjoituksien kommentointi

12-13.9. Ensimmäiset versiot teksteistä valmiina

10.-11.10. Tekstien valintaa ja karsimista

7.-8.11. Optio-tapaaminen halukkaille

12.-13.12. Tekstien jättö

 

 

Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri

Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin tarkoituksena on kerätä asiantuntijoiden käsityksiä, mielipiteitä ja hiljaista tietoa oppimisen, koulutuksen, koulun ja osaamisen tulevaisuuden haasteista. Barometri toteutetaan delfoi-tutkimuksena ja väittämien kautta tarkastellaan odotuksia, toiveita ja pelkoja. Barometrin asiantuntijoita kutsutaan panelisteiksi ja he kommentoivat väitteitä anonyymisti eli tietämättä, kuka on mistäki asiasta mitäkin mieltä. Tavoitteena on kartoittaa sitä, millä tavalla paneelin asiantuntijat näkevät kunkin tarkasteltavan asian todennäköisyyden tulevaisuudessa ja miten toivottavana tai ei-toivottavana he sitä pitävät.

 

Ajatus Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrista syntyi Opetushallituksessa 2009, kun pohdittiin perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoa ja kaivattiin tietoa siitä, miltä perusopetuksen tulevaisuus voisi näyttää ja mitkä olisivat keskeisiä ratkottavia kysymyksiä. Haluttiin katsoa pitemmälle ja tuottaa laadullista, tulevaisuutta ennakoivaa tietoa. Oppimisen tulevaisuus 2030 on jatkoa yleissivistävän koulutuksen tulevaisuutta luotaavalle Opetusministeriön Sivistysbarometrille 1997-2007 (väliraportti 2007, http://www.otavanopisto.fi/julkaisut/matkalla-sivistysyhteiskuntaan). Työtä on tehty yhdessä Otavan Opiston, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Demos Helsingin kanssa.

 

 Ensimmäinen Oppimisen tulevaisuus 2030 -kysely rakennettiin ja sen ensimmäinen kierros toteutettiin vuonna 2010. Sen yhdeksi tavoitteeksi asetettiin tuki nyt käynnissä olevalle perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistamisprosessille. Vuonna 2011 julkaistussa kaksivuotisraportissa Toinen koulu, toinen maailma (http://www.otavanopisto.fi/julkaisut/oppimisen-tulevaisuus-2030) käytiin läpi tuloksia ja analysoitiin oppimisen kentän mahdollisia muutoshaasteita vastauksista nousseiden kolmen näkökulman, kiistan, dialogin ja ratkaisun avulla. Tulosten pohjalta rakennettiin myös viisi oppimisen tulevaisuusskenaariota.

 

Barometrin luonteen mukaisesti uusintakierrokset pyritään pitämään vuosittain, jolloin pystytään seuraamaan ajan myötä tapahtuvia muutoksia odotuksissa ja tulevaisuuskuvissa. Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin viisivuotiskierros täyttyy kesällä 2014 ja aineistojen pohjalta päivitetään sekä oppimisen kentän muutoshaasteet että tulevaisuusskenaariot.

   

Otavan Opiston Osuuskunta

 

Työpajan järjestävä taho on Otavan Opiston Osuuskunta. Otavan Opiston Osuuskunta on oppimisen ja kansalaisvaikuttamisen yhteisö, joka tuo maailmassa tapahtuvat muutokset oppimisen sisältöihin ja menetelmiin. Osuuskunnalla on 17 yhteisöjäsentä (mm. Kriittinen korkeakoulu), kaikki oppimisen ja kansalaisvaikuttamisen osaajia. Mukana on kansalaisjärjestöjä, yrityksiä sekä oppimisen ja koulutuksen tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita eri puolilta Suomea.

 

Osuuskunta on perustettu vuonna 2009. Osaamistamme ovat erityisesti tietoteknologia opetuksessa ja oppimisessa, uudet pedagogiat, tulevaisuusajattelu ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmät. Järjestämme näihin liittyviä kursseja, työpajoja ja koulutusta sekä olemme mukana erilaisissa oppimisen ja osaamisen tulevaisuutta koskevissa kehittämis- ja tutkimushankkeissa tiloissamme Annankadulla Helsingissä.

 

Osakkaiden osaamisalueet tukevat ja täydentävät toisiaan. Osuuskunta yhdistelee niistä avoimia ja yhteisöllisyyttä edistäviä palveluita, joita käyttävät mm. opetus- ja koulutusalan ammattilaiset, kuntien työntekijät, järjestöaktiivit — ja kaikki oppimisen ja kansalaisvaikuttamisen kehittämisestä kiinnostuneet.

 

Ohjaajat

 

Kari A. Hintikka työskentelee verkosto- ja tulevaisuudentutkijana Otavan Opistossa. Hän on työstänyt tulevaisuustarinoita muun muassa kansallisiin strategioihin sekä tieteiskirjallisuutta Tähtivaeltaja-lehteen. Koulutukseltaan Hintikka on MA eli Master of Arts in New Media (UIAH). Kurssilla hän toimii johdattajana erityyppisiin tulevaisuustarinoihin.

 

Jenni Linturi työskentelee Otavan Opistossa tiedottajana ja viestinnän/kirjoittamisen opettajana. Koulutukseltaan Linturi on yhteiskuntatieteiden maisteri (tiedotusoppi). Lisäksi Linturi on opiskellut Kriittisessä korkeakoulussa kirjoittamista ja julkaissut kaksi romaania (Isänmaan tähden, Malmi, 1917). Kurssilla Linturi toimii koordinaattorina sekä tarvittaessa pääopettajien apuna ohjaus- ja opetustehtävissä.

 

Pilvi Pääkkönen on helsinkiläinen kirjailija.  Hänen esikoisrunokokoelmansa Saako lähettää terveisiä? ilmestyi Tammen kustantamana 2011. Koulutukseltaan Pääkkönen on biologi ja psykologi, ja hän on työskennellyt mm. luonnonsuojelun asiantuntijatehtävissä sekä mielenterveystyön parissa. Luovaa kirjoittamista Pääkkönen on opiskellut mm. Kriittisessä korkeakoulussa ja Oriveden opistossa.

 

Anita Rubin on tulevaisuudentutkija ja sosiologi, väitellyt vuonna 2000 nuorten tulevaisuudenkuvista. Hän työskentelee Otavan Opiston Osuuskunnassa ja hänellä on tulevaisuudentutkimuksen dosentuuri myös Turun yliopistossa. Rubin on opettanut tulevaisuuksientutkimusta ja skenaariotyöskentelyä yli 20 vuoden ajan ja kirjoittanut teemoista sekä tieteellisiä artikkeleita, kirjoja että muita julkaisuja ja oppimateriaaleja. Hän on myös yksi Oppimisen tulevaisuusbarometri 2030:n vastuuhenkilöistä.

 

 

Keskustele kurssista

Toukokuun paja 16.-17.5.


Perjantai 16.05.2014

12.00-12.30 Pajan aloitus ja esittelyt

Alustus Delfoi-pajoista: Hannu Linturi, Anita Rubin

12.30-13.30 Anita Rubin: Tulevaisuuden skenaarioista

13.30-14.30 Jenni Linturi: Aineiston kanssa kirjoittaminen

14.30-15.00 Kahvitauko

15.00-16.00 Pilvi Pääkkönen: Johdatus luovaan kirjoittamiseen 1

16.00-17.00 Kari A. Hintikka: Johdatus skenaarioiden kirjoittamiseen 1


Lauantai 17.05.2014

09.00-09.30 Lauantai-pajan avaus

9.30 - 10.30 Pilvi Pääkkönen: Johdatus luovaan kirjoittamiseen 2

10.30 - 12.00 Kari A. Hintikka: Johdatus skenaarioiden kirjoittamiseen 2

12.00-13.00 Lounastauko

13.00-14.30 Jenni Linturi, Pilvi Pääkkönen, Kari A. Hintikka, Anita Rubin: Pajan purku ja jatko-ohjeistukset


07.05.2014

Kurssin osallistujat

Kurssin tapahtumat