Oppijoiden ja osaajien kohtaamispaikka
Tutki, ihmettele, opi!

Käyttäjän tiedot

Käyttäjän keskustelut

Juho Matilaisen tekemä juttu tapahtumasta Oppiminen.fi-sivuilla.


08.05.2015

Toukokuun paja 16.-17.5.


Perjantai 16.05.2014

12.00-12.30 Pajan aloitus ja esittelyt

Alustus Delfoi-pajoista: Hannu Linturi, Anita Rubin

12.30-13.30 Anita Rubin: Tulevaisuuden skenaarioista

13.30-14.30 Jenni Linturi: Aineiston kanssa kirjoittaminen

14.30-15.00 Kahvitauko

15.00-16.00 Pilvi Pääkkönen: Johdatus luovaan kirjoittamiseen 1

16.00-17.00 Kari A. Hintikka: Johdatus skenaarioiden kirjoittamiseen 1


Lauantai 17.05.2014

09.00-09.30 Lauantai-pajan avaus

9.30 - 10.30 Pilvi Pääkkönen: Johdatus luovaan kirjoittamiseen 2

10.30 - 12.00 Kari A. Hintikka: Johdatus skenaarioiden kirjoittamiseen 2

12.00-13.00 Lounastauko

13.00-14.30 Jenni Linturi, Pilvi Pääkkönen, Kari A. Hintikka, Anita Rubin: Pajan purku ja jatko-ohjeistukset


07.05.2014

Vaikutan ja vaikutun -ilmiöiden avoin tapahtuma käsittelee vaikuttamisen teemaa alustuksien ja keskustelujen avulla 23.-24.5. Ohjelmassa kuullaan niin kansalaisaktivisteja, taiteilijoita, poliitikkoja kuin opiskelijoitakin.


11.03.2014

Lauantai 8.2.


10.00-11.00 Esittely/kurssin esittely ja kurssilaiset esittäytyvät

11.00-13.00 Kirjoitusharjoituksia/Jenni Linturi ja Pilvi Pääkkönen

13.00-14.00 Lounas

14.00- 15.00 Proosan kirjoittamisesta I/ Siina Tiuraniemi

15.00 – 16.00 Johdatus proosan peruskäsitteisiin/Jenni Linturi

16.00- 17.00 Kirjoitusharjoitus/seuraavan päivän evästys


Sunnuntai 9.2.


9.00- 9.30 Aloitus

9.30- 10.00 Proosan kirjoittamisesta II/ Siina Tiuraniemi

10.00-12.00 Työskentelyä ryhmissä

12.00-13.00 Lounas

13.00-15.00 Työskentelyä ryhmissä

15.00 -16.00 Loppukahvi, kurssin lopetus


14.01.2014

Käyttäjän kurssit

 

 

Delfoi-koulutuksen vuosikello on jaettu neljään jaksoon, joilla toteutetaan omat opinnolliset Delfoi-prosessinsa. Kaikissa Delfoi-pajoissa käsitellään myös yksilöllisiä tutkimussuunnitelmia ja toteutuksia.

 

1. JAKSO

 

Ensimmäisellä vuosijaksolla toteutetaan yhteistyössä Tulevaisuudentutkimuksen verkostoakatemian kanssa kaksi opinnollista ja autenttista Delfoi-tutkimusta, joihin opiskelijoilla on mahdollista osallistua panelistin tai Delfoi-suunnittelijan näkökulmista. Valittavana on kaksi aihepiiriä, joista toinen käsittelee oppimisen tulevaisuutta ja toinen radikaaleja teknologioita.

 

31.01.-01.02.  Delfoi-prosessien pohjustus ja suunnittelun käynnistäminen

 

14.02.-15.02. Delfoi-kyselyiden laatiminen ja paneelin valinta

14.03.-15.03. Delfoi-analyysit ja tulokset

 

Delfoi-kierrokset toteutetaan Delfoi-pajojen välissä.

 

 

2. JAKSO

 

Toisella ja kolmannella jaksolla keskitytään Oppimisen tulevaisuus 2030-barometrin viisivuotismittaukseen ja Futura-lehden teemanumeron 2/2014 -valmisteluun. Alateemoina ovat tulevaisuuden arkeaologia,  systeemikartta ja skenaariot.

 

11.04.-12.04. Tulevaisuuden arkeologiaa, systeemikarttaa ja skenaarioita

 

16.05.-17.05. Paneelin ja panelistien valmistaminen

06.06.-07.06. Barometrin vuosipäivitys

 

Työpajojen välissä ja aikana toteutetaan oppimisen tulevaisuus-barometriin liittyvät kyselykierrokset ja valmistellaan analyyseihin ja tuloksiin liittyviä tekstejä.

 

 

3. JAKSO

 

Kolmannella jaksolla julkaistaan Oppimisen tulevaisuus 2030-barometrin tulokset ja Futura 2/2014 -teemanumero. Heinäkuussa ei järjestetä työpajaa. Elokuun Delfoi-paja järjestetään Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaarin yhteydessä. Syyskuun pajassa arvioidaan tulokset ja kehitetään Delfoi-metodin eDelfoi-verkkosovellusta.

 

4. JAKSO

 

Neljännellä jaksolla kehitetään tulevaisuustyökaluja Delfoi-tutkimuksen avulla. Lokakuussa suunnitellaan, marraskuussa toteutetaan ja joulukuussa arvioidaan tuloksia.

Kokonaisuudet

 

Tulevaisuudentutkimukseen voi tehdä yhtä kurssia laajempia suoritus- ja tutkintokokonaisuuksia. Tulevaisuustiedon osalta on luonnosteltu kaksi laajempaa korkea-asteen mallista ja perusopintojen kokoista 12-15 opintoviikon mittaista kokonaisuutta (Delfoi ja Tulevaisuudentutkimus), joista annetaan erillinen todistus. Kahden vuoden väliajoin käynnistetään erillinen Delfoi-managerikoulutus, joka tähtää ammattimaiseen menetelmän managerointiin.

 

 

Verkkopalvelut

 

Ohjelmisto http://edelfoi.fi

Kehittäjäyhteisö http://edelfoi.ning.com

Verkkokurssi online http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi  (käytössä työpajoissa ja ohjauksissa)

 

Yhteydenotot

 

Jenni Linturi (jenni.linturi@otavanopisto.fi)  tai Hannu Linturi (hannu.linturi@otavanopisto.fi)

 

Jenni Linturi

I Delfoi-perusteet: panelistinäkökulma

Tutustumisjaksolla perehdytään Delfoi-menetelmään ja sen eDelfoi -verkkosovellukseen (http://www.edelphi.fi ) asiantuntijapanelistin näkökulmasta. Alkujaksolla simuloidaan delfoi-prosessi ja reflektoidaan saatuja kokemuksia ja menetelmää yleisemminkin. Tutustumisjakso kestää keskimäärin 2-3 viikkoa ja edellyttää aktiivista osallistumista kyselyyn. (2 ov/3 op)

Tehtävät:

- Harjoituspaneeliin osallistuminen asiantuntijajäsenen roolissa (harjoitustyö)
- Delfoi-tutkimussuunnitelman kommentointi (toisen opiskelijan työ)
- Kirjallisuus: Anita Rubin, Tulevaisuustutkimuksen perusteet (artikkeli), Osmo Kuusi, Delfoi-metodi (artikkeli)

II Delfoi-menetelmä: menetelmäteoria, tutkimusaihe ja tutkimusympäristö

Toisella jaksolla perehdytään menetelmään oman tiedonalan näkökulmasta, esitellään ja dokumentoidaan oma (harjoitus)tutkimusaihe ja valitaan sille sopiva Delfoi-tekniikan sovellus. Ne jotka eivät jatka varsinaiseen suunnitelmaan kirjoittavat esseen metodista oman tiedonalan näkökulmasta.

Jakson aikana perustetaan kullekin opiskelijalle oma Delfoi-tutkimusympäristö verkkoon. Käytössä on eDelfoi -ohjelmisto, johon jaksolla perehdytään managerinäkökulmasta siten, että se toimii metodioppimisen toiminnallisena välineenä. Vaihtoehtoisina ohjelmina voi käyttää Real-Time Delphiä tai TechCast-sovellusta. (2 ov/3 op).

Tehtävät:

- Delfoi-tutkimuksen ensimmäisen kierroksen kyselylomakkeen testaus ja opponointi
- Live/Real-Time Delfoin suunnitteluprosessiin osallistuminen ja/tai oman tutkimustyön perussuunnitelma ja aikataulu
- Kirjallisuus: Hannu Linturi (2007) Delfoin metamorfoosit. Futura. (artikkeli), Murray Turoff (2002) The Policy Delphi, Real Time Delphi Process. 2008 State of the Future, Petri Tapio (2002) Disaggregative policy Delphi Using cluster analysis as a tool for systematic scenario formation. Technological Forecasting and Social Change. (artikkeli)

III Delfoi-suunnittelu: tutkimussuunnitelma

Kolmannella jaksolla kukin opiskelija tai opiskelijaryhmä laatii omaan tieteen- tai tiedonalaan sovitetun aihekuvausta tarkemman tutkimussuunnitelman (tutkimusaihe, kysymyksenasettelu, tutkimustavoite, tutkimusteemat, asiantuntijuudet ja paneelin rakenne). Samalla jatkuu verkkotyökalun (eDelfoi. RT Delphi, TechCast) käytön opiskelu.

Näkökulmaa laajennetaan kehittäjäyhteisötoiminnan suuntaan siten, että jaksolla osallistutaan myös muiden töiden kehittämiseen liittoutuen ja konsultoiden sekä toimien tarvittaessa muiden asaintuntijapanelisteina tai avaininformantteina. Ohjelmaoikeuksia laajennetaan, kun Delfoi-projektin valmisteluvaiheiden sisällöt (ohjeet, panelistit, kyselyt, käyttäjät) viedään verkkoon. Opiskelijoille suositellaan käytäväksi lähityöpajaa toisen tai kolmannen jakson aikana. (2-4 ov/3-6 op)

Tehtävät

- Tutkimussuunnitelma ja ensimmäisen kierroksen kysely
- Osallistuminen
- Kirjallisuutta: Murray Turoff & Harold Linstone (2002) The Delphi Method. Techniques and Applications. Osmo Kuusi (1999) Expertise in the Future Use of Generic Technologies. VATT-tutkimuksia 59., Petri Tapio (2002) The limits to traffic volume growth. University of Helsink., Yrjö Myllylä (2007) Logistic and Social Future of the Murmansk Region until 202. Joensuun yliopisto.

IV Delfoi-toteutus: tutkimusprojekti

Neljännessä vaiheessa käynnistetään todelliset tai harjoitustutkimusprosessit, ohjataan tutkimuksen (managerointi) kulkua, analysoidaan tuloksia ja julkaistaan tutkimustulokset verkossa. Kiinnostuneet tai ison tutkimustyön käynnistäneet jatkavat keväällä jatkokurssilla tai liittyvät jäseniksi eDelfoin kehittäjäyhteisöön. (4-8 ov/6-12 op)

Hannu Linturi, Jenni Linturi, Anita Rubin

ENSITAPAAMISEN OHJELMA

Ilmoittaudu mukaan

Otavan Opisto järjestää syksyllä 2014 ilmiöpohjaisen oppimisen aPaja-kurssin, jonka tavoitteena on saattaa yhteen ilmiöpohjaisesta oppimisesta kiinnostuneita. Kurssi sisältää sekä lähitapaamisia Helsingissä että verkko-opiskelua.

 

Kurssin tavoitteena on ilmiöpohjaisen verkoston rakentaminen, kokemusten jakaminen ja ilmiöpohjaisuuden kehittäminen yhdessä. Kysymme, miksi ilmiöoppiminen on tärkeää ja millä kaikilla tavoin sitä voisi tuoda osaksi oppimista?

Verkostoitumisen lisäksi tarkoituksena on kurssin myötä kehittää yhdessä konkreettisia ilmiöoppimisen tapoja ja tuottaa malleja jaettavaksi myös muille aiheesta kiinnostuneille.

Ilmiöpohjaisen oppimisen aPaja from Aki Luostarinen

 

Aki Luostarinen, Joanna Ovaska, Anne Rongas, Taru Kekkonen

Koulun tulevaisuus (Futura 2/2015)

Koulun tulevaisuutta pohditaan 22. - 23.5. Futura-lehden toisen numeron julkaisemisen ympärille järjestettävässä tapahtumassa. Keskiössä ovat Futura- lehdessä esitellyt Oppimisen tulevaisuus -barometrin tulokset ja niiden lomaan sijoitetut Kriittisen korkeakoulun kirjoittaja-oppilaiden työstämät kaunokirjalliset tulevaisuustarinat sekä näiden kahden välinen dialogi. Tapahtuma järjestetään Helsingissä Annankatu 9:ssä sekä verkossa http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi .

 

PERJANTAI 22.5.

 

12.00-12.10 Avaus, Hannu ja Jenni Linturi

12.10-12.20 Nousu, Katja Raunio

12.20-12.50 Peruskoulu 2030, Hannu Linturi, Iida-Maria Peltomaa

12.50-13.20 Lukio 2030, Tiina Airaksinen, Aki Luostarinen

13.20-13.40 Some-pedagogia, Kari A. Hintikka

13.40-14.00 Pelipedagogia,Mikko Tarmia (etänä)

14.00-14.10 Runoja, Ilkka Tahvanainen

14.10-14.40 Kahvitauko

14.40-15.00 Tulevaisuusoppiminen, Johanna Ollila

15.00-15.20 Tulevaisuuden kaunokirjallistaminen, Heikki A. Kovalainen

15.20-15.40 Sivistyksen hinta, Eero Ojanen

15.40-16.00 Scrum - skaalautuvaa prosessioppimista, Tommi Issakainen

16.00-16.30 i+ Ihmisten ja teknologian muuttuva suhde, Ville Venäläinen

16.30-17.00 Viisi pajatyöteemaa: (a) tulevaisuustarinat (Jenni Linturi), (b) ihminen + kone (Ville Venäläinen), (c) Oppimisen tulevaisuus 2030-barometri (Hannu Linturi & Tiina Airaksinen), (d) Scrummia kouluun (Tommi Issakainen)

 

LAUANTAI 23.5.

9-15 Pajatyöskentelyä

 

  1.    Tulevaisuustarinoiden kaunokirjallistamista (Jenni Linturi et al.)


 

9.00-9.30 Pajateemojen esittelyä

9.30 – 10.15 Herättelyä ja lempeää johdattelua

10.15 - 11.30 Aineiston keruuta: Kohti tulevaisuuden koulua

11.30-12.30 Lounastauko

12.30-14.00 Tulevaisuuden koulu kaavanovellissa

14.00-14.30 Kaavanovelleiden esittelyä (vapaaehtoinen) 

14.30-15.00 Päivän purku

 

  2.    Ihminen + kone - oppiminen (Ville Venäläinen)


  3.    Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometripäivitys (Hannu Linturi)

09.00-09.30 Pajateemojen avausta

09.30-10.00 Barometrin orientaatiota ja tuloksia 2009-2014

10.00-10.30 Panelistina barometrissa: valikoitua vastaamista

10.30-11.30 Managerina paneelissa: neljä uutta teesiä vuosipäivitykseen

11.30-12.30 Lounas

12.30-13.00 Lääkäri 2040-delfoin jälkipuintia, Seija Huttunen

13.00-14.45 Delfoi- ja eDelfoi-ohjausta

 • Johtamisosaaminen tulevaisuuden sairaalassa, Vuokko Piirainen
 • Alkava Delfoi, Hanna-Kaisa Pernaa
 • Kasvuttoman talouden tulevaisuudet, Liisa Haapanen
 • Suomalaisten populaarimusiikintekijöiden tulevaisuusajattelu ja ennakointi osana luovaa työskentelyä, Riikka Hiltunen
 • Mediakasvatuksen tulevaisuus, Jere Rinne?
 • AY-tulevaisuus, Sini Salmenjoki, Tarja Muukkonen
 • I +, ihmisen ja koneen muuttuva suhde, Ville Venäläinen

14.45-15.00 Seuraava paja


  4.    Scrummia kouluun (Tommi Issakainen)

 

 

 

 

Haluatko kirjoittaa itse lapsesi iltasadun? Tai oman tarinasi lapsenlapsille? Entä miten tarinoita voisi hyödyntää oman työn markkinoissa? Luova kirjoittaminen ei enää kuulu vain kirjoittamisen ammattilaisille vaan on läsnä yhä useammassa ammattissa ja harrastuksessa sosiaalisen median ansiosta. Kurssilla opetellaan luovan kirjoittamisen perustyökaluja ja menetelmiä sekä tehdään kirjoittamisharjoituksia. Ohjaajina toimivat Pilvi Pääkkönen ja Jenni Linturi.  

 

Kurssin vetäjät

Pilvi Pääkkönen on runoilija ja luovan kirjoittamisen opettaja. Hänen esikoisteoksensa Saako lähettää terveisiä? ilmestyi vuonna 2011. Pääkkönen on opiskellut kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa. 

Jenni Linturi on yhteiskuntatieteiden maisteri. Hänen esikoisteoksensa Isänmaan tähden ilmestyi vuonna 2011.  Toinen romaani "Malmi 1917" ilmestyi vuonna 2014.  Linturi on opiskellut kirjoittamista Turun yliopiston luovan kirjoittamisen linjalla sekä Kriittisen korkeakoulun kirjoittajalinjalla. 

Kurssin hinta

90 eur

Kurssin aikataulu

Aloitustapaaminen 8.-9.2.

Aloitustapaamisessa tutustutaan proosan peruskäsitteisiin ja tehdään kirjoitusharjoituksia. Tapaamisen lopussa jakaudutaan kahteen ryhmään. Lyriikkaryhmää vetää Pilvi Pääkkönen ja proosaryhmää vetää Jenni Linturi. Proosaryhmässä kirjoitetaan kaavanovelli prosessikirjoittamisen työkaluja hyödyntäen.  Helmikuun tarkempi ohjelma löytyy keskusteluketjusta. 

 

Huhtikuun tapaaminen 22.3. 12.00 - 16.00

 

Ryhmissä työskentelyä

 

 

Toukokuu tapaaminen 3.5. 12.00-17.00

 

Ryhmissä työskentelyä ja sadonkorjuuta

 

 

Käytäntö

Lähipäivien opetus: Otavan opiston osuuskunnan tilat, Annankatu 9

Kurssimaksu: 90 euroa

 

Tiedustelut

Jenni Linturi (jenni.linturi@otavanopisto.fi)

Jenni Linturi

Vuoden 2014 Myyttikestit starttaavat 29.-30.3. luomisen myyteillä. Myyttikestit on kerran kuukaudessa tapahtuva moniaineksinen happening, jossa yhdistellään tiedollista ja kokemuksellista myyttiaineista. Ensimmäisillä kesteillä kysytään, miten erilaiset luomisen myytit vaikuttavat arjessamme ja ajattelussamme.

Lauantaina kuullaan musiikkia ja alustuksia luomismyyteistä. Sunnuntaina alustuksien ja keskustelun avulla pohditaan sitä miten tänä päivänä vanhoja myyttejä uusinnetaan ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan arjessa. Samalla on tarkoitus pohtia tulevien myyttikestien aiheita ja teemoja. 

Lisää myyttikesteistä www.myyttikestit.fi

OHJELMA

Lauantai 29.3. klo 14.30 – 18.30

Kalliolan kansalaisopisto / juhlasali

 

HUOM! MUUTTUNUT ESIINTYMISJÄRJESTYS

 

14:30-15:15 Minna Vähämäki ja Minna Pöllänen: Sanallinen johdatus myyttikesteihin ja musiikkijohdatus

15:15-16:00 Eino Santanen: Taiteilijan synty

16:00-16:45 Minna Pöllänen: Musiikki ja Shiva-myytti

16:45-17:30 Eero Ojanen: Myytit ja Raamatun luomiskertomus

17:30-18:30 Minna Pöllänen: Jooga tai meditaatio + loppusanat

 

Musiikkiesityksissä mukana on myös Tudora-lauluyhtyä

 

Sunnuntai 30.3. klo 10:00 - 17.30

Stidilä (Kaikukatu 4)

 

10:00-11:30 Naurujooga (vetäjänä Hazel Salminen)

11:30- 12.15  Eero Ojanen: Yhteenveto edellisestä päivästä ja johdatus sunnuntaille

12:15-13.00 Lounas

13:00-13:45 Varpu Rantala: Myytin luominen: Addiktion mielikuvat elokuvissa

13:45-16:45 Pajatyöskentelyä ja tulevien myyttikestien suunnittelua

16:45-17:30 Loppuyhteenveto

 
 
 

 

 

Jenni Linturi

Tulevaisuustarinoiden kaunokirjallistaminen

 

Tulevaisuustarinoita kaunokirjallistetaan Delfoi-pajojen yhteydessä keväällä ja syksyllä 2014. Kirjoittamistyöskentelyä seurataan ja ohjataan kuukausittain järjestettävissä lähitapaamisissa Helsingissä Otavan opiston osuuskunnan tiloissa Annankadulla.

 

Lähitapaamisissa tutustutaan skenaarioiden kirjoittamiseen, tehdään ohjatusti kirjoittamisharjoituksia sekä kommentoidaan valmiita tekstejä.  Ohjaajina lähipajoissa toimivat tulevaisuudentutkimuksen puolelta vtt, dosentti Anita Rubin sekä Kari A. Hintikka. Luovaa kirjoittamista ohjaavat runoilija Pilvi Pääkkönen sekä Otavan opiston osuuskuntaa edustava Jenni Linturi.

 

 

Lähitapaamiset

 

16.-17.5. Aloitustapaaminen

6.-7.6. Ensimmäisten kirjoitusharjoituksien kommentointi

12-13.9. Ensimmäiset versiot teksteistä valmiina

10.-11.10. Tekstien valintaa ja karsimista

7.-8.11. Optio-tapaaminen halukkaille

12.-13.12. Tekstien jättö

 

 

Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri

Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin tarkoituksena on kerätä asiantuntijoiden käsityksiä, mielipiteitä ja hiljaista tietoa oppimisen, koulutuksen, koulun ja osaamisen tulevaisuuden haasteista. Barometri toteutetaan delfoi-tutkimuksena ja väittämien kautta tarkastellaan odotuksia, toiveita ja pelkoja. Barometrin asiantuntijoita kutsutaan panelisteiksi ja he kommentoivat väitteitä anonyymisti eli tietämättä, kuka on mistäki asiasta mitäkin mieltä. Tavoitteena on kartoittaa sitä, millä tavalla paneelin asiantuntijat näkevät kunkin tarkasteltavan asian todennäköisyyden tulevaisuudessa ja miten toivottavana tai ei-toivottavana he sitä pitävät.

 

Ajatus Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrista syntyi Opetushallituksessa 2009, kun pohdittiin perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoa ja kaivattiin tietoa siitä, miltä perusopetuksen tulevaisuus voisi näyttää ja mitkä olisivat keskeisiä ratkottavia kysymyksiä. Haluttiin katsoa pitemmälle ja tuottaa laadullista, tulevaisuutta ennakoivaa tietoa. Oppimisen tulevaisuus 2030 on jatkoa yleissivistävän koulutuksen tulevaisuutta luotaavalle Opetusministeriön Sivistysbarometrille 1997-2007 (väliraportti 2007, http://www.otavanopisto.fi/julkaisut/matkalla-sivistysyhteiskuntaan). Työtä on tehty yhdessä Otavan Opiston, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Demos Helsingin kanssa.

 

 Ensimmäinen Oppimisen tulevaisuus 2030 -kysely rakennettiin ja sen ensimmäinen kierros toteutettiin vuonna 2010. Sen yhdeksi tavoitteeksi asetettiin tuki nyt käynnissä olevalle perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistamisprosessille. Vuonna 2011 julkaistussa kaksivuotisraportissa Toinen koulu, toinen maailma (http://www.otavanopisto.fi/julkaisut/oppimisen-tulevaisuus-2030) käytiin läpi tuloksia ja analysoitiin oppimisen kentän mahdollisia muutoshaasteita vastauksista nousseiden kolmen näkökulman, kiistan, dialogin ja ratkaisun avulla. Tulosten pohjalta rakennettiin myös viisi oppimisen tulevaisuusskenaariota.

 

Barometrin luonteen mukaisesti uusintakierrokset pyritään pitämään vuosittain, jolloin pystytään seuraamaan ajan myötä tapahtuvia muutoksia odotuksissa ja tulevaisuuskuvissa. Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin viisivuotiskierros täyttyy kesällä 2014 ja aineistojen pohjalta päivitetään sekä oppimisen kentän muutoshaasteet että tulevaisuusskenaariot.

   

Otavan Opiston Osuuskunta

 

Työpajan järjestävä taho on Otavan Opiston Osuuskunta. Otavan Opiston Osuuskunta on oppimisen ja kansalaisvaikuttamisen yhteisö, joka tuo maailmassa tapahtuvat muutokset oppimisen sisältöihin ja menetelmiin. Osuuskunnalla on 17 yhteisöjäsentä (mm. Kriittinen korkeakoulu), kaikki oppimisen ja kansalaisvaikuttamisen osaajia. Mukana on kansalaisjärjestöjä, yrityksiä sekä oppimisen ja koulutuksen tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita eri puolilta Suomea.

 

Osuuskunta on perustettu vuonna 2009. Osaamistamme ovat erityisesti tietoteknologia opetuksessa ja oppimisessa, uudet pedagogiat, tulevaisuusajattelu ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmät. Järjestämme näihin liittyviä kursseja, työpajoja ja koulutusta sekä olemme mukana erilaisissa oppimisen ja osaamisen tulevaisuutta koskevissa kehittämis- ja tutkimushankkeissa tiloissamme Annankadulla Helsingissä.

 

Osakkaiden osaamisalueet tukevat ja täydentävät toisiaan. Osuuskunta yhdistelee niistä avoimia ja yhteisöllisyyttä edistäviä palveluita, joita käyttävät mm. opetus- ja koulutusalan ammattilaiset, kuntien työntekijät, järjestöaktiivit — ja kaikki oppimisen ja kansalaisvaikuttamisen kehittämisestä kiinnostuneet.

 

Ohjaajat

 

Kari A. Hintikka työskentelee verkosto- ja tulevaisuudentutkijana Otavan Opistossa. Hän on työstänyt tulevaisuustarinoita muun muassa kansallisiin strategioihin sekä tieteiskirjallisuutta Tähtivaeltaja-lehteen. Koulutukseltaan Hintikka on MA eli Master of Arts in New Media (UIAH). Kurssilla hän toimii johdattajana erityyppisiin tulevaisuustarinoihin.

 

Jenni Linturi työskentelee Otavan Opistossa tiedottajana ja viestinnän/kirjoittamisen opettajana. Koulutukseltaan Linturi on yhteiskuntatieteiden maisteri (tiedotusoppi). Lisäksi Linturi on opiskellut Kriittisessä korkeakoulussa kirjoittamista ja julkaissut kaksi romaania (Isänmaan tähden, Malmi, 1917). Kurssilla Linturi toimii koordinaattorina sekä tarvittaessa pääopettajien apuna ohjaus- ja opetustehtävissä.

 

Pilvi Pääkkönen on helsinkiläinen kirjailija.  Hänen esikoisrunokokoelmansa Saako lähettää terveisiä? ilmestyi Tammen kustantamana 2011. Koulutukseltaan Pääkkönen on biologi ja psykologi, ja hän on työskennellyt mm. luonnonsuojelun asiantuntijatehtävissä sekä mielenterveystyön parissa. Luovaa kirjoittamista Pääkkönen on opiskellut mm. Kriittisessä korkeakoulussa ja Oriveden opistossa.

 

Anita Rubin on tulevaisuudentutkija ja sosiologi, väitellyt vuonna 2000 nuorten tulevaisuudenkuvista. Hän työskentelee Otavan Opiston Osuuskunnassa ja hänellä on tulevaisuudentutkimuksen dosentuuri myös Turun yliopistossa. Rubin on opettanut tulevaisuuksientutkimusta ja skenaariotyöskentelyä yli 20 vuoden ajan ja kirjoittanut teemoista sekä tieteellisiä artikkeleita, kirjoja että muita julkaisuja ja oppimateriaaleja. Hän on myös yksi Oppimisen tulevaisuusbarometri 2030:n vastuuhenkilöistä.

 

 

Vaikutan ja vaikutun -aPajassa pohditaan valtaa ja vastuuta  

Vaikutan  ja vaikutun -aPaja yhdistää opiskelijoita ja kansalaisjärjestöjä 23. -24.5. Annankadulla. Tarkastelun keskiössä ovat valta ja vaikuttaminen. Tarkoituksena on, että vaikuttamista ja vaikuttumista tarkastellaan niin yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan, kulttuurin, luonnon kuin todellisuuden metatason näkökulmasta. Vaikuttamista ja vaikuttumista tarkastellaan ja tutkitaan mm. seuraavista näkökulmista:

 • Sukupuoli(suus) ja yksilön identiteetti
 • Viestintä - morsesta mobiiliin
 • Ekologinen kestävä kehitys: kuluttaja (in memoriam?)
 • Kulttuurit ja urheilu: maailman huipulla
 • Ajattelun taidot

Tervetuloa mukaan myös Vaikutan ja vaikutun -tapaamiseen 23.-24.5.

 

Alustava ohjelma

Perjantai 23.5.

11.00-11.30 Tervetuloa

11.30-12.00 Valtakunnallinen työttömien yhdistys

12.00-12.30 Valtavirran valta

12.30-13.00 Keskustelua aamupäivän aiheista

13.00-14.00 Lounas

14.00-14.30 Kaisa Leka: Taide ja valta

14.30-17.00 Työskentelyä alustuksien pohjalta

17.00-17.30 Päivän yhteenveto ja intro seuraavaan päivään

 

Lauantai 24.5.

 

9.00-9.30 Orientaati0

9.30-10.30 Pauliina Jalonen: Kansalaisvaikuttaminen

10.30-12.00 Työskentelyä alustuksien pohjalta

12.00-13.00 Lounas

13.00-14.00 Paneeli: “Toiseus, valta ja vaikuttaminen”

14.00-15.30 Opiskelijoilla on asiaa!

15.30-16.00 Loppukahvi ja -reflektio

 

Osallistuminen 

 

Tapahtuma on maksuton. Ilmoittautuminen 9.5. mennessä. 

 

Lisää tietoa!

Jenni Linturi (jenni.linturi@otavanopisto.fi)

Jenni Linturi, Aki Luostarinen

Käyttäjän tapahtumat

Käyttäjä ei ole ilmoittautunut yhteenkään tapahtumaan.