Oppijoiden ja osaajien kohtaamispaikka
Tutki, ihmettele, opi!

Käyttäjän keskustelut

Tapaamisen ohjelma: http://bit.ly/ilmio-apaja-syyskuu


19.08.2014

aPaja kestää koko syksyn, mutta ensikohtaamisessa sovimme juuri meidän porukkaa parhaiten palvelevat tavoitteet syksyn työskentelylle sekä joulukuun tapaamisen ajankohdan. Tapaamisten välissä työskentelemme yhdessä verkossa.


15.08.2014

Ensitapaamisen ohjelma: http://bit.ly/ilmio-apaja-syyskuu


20.08.2014

aPajan ensikohtaaminen Helsingissä 5.-6.9.2014, ilmoittaudu mukaan: http://ilmoittautuminen.otavanopisto.fi/ilmiopohjainen_oppiminen_syksy2014


13.06.2014

Käyttäjän kurssit

I Delfoi-perusteet: panelistinäkökulma

Tutustumisjaksolla perehdytään Delfoi-menetelmään ja sen eDelfoi -verkkosovellukseen (http://www.edelphi.fi ) asiantuntijapanelistin näkökulmasta. Alkujaksolla simuloidaan delfoi-prosessi ja reflektoidaan saatuja kokemuksia ja menetelmää yleisemminkin. Tutustumisjakso kestää keskimäärin 2-3 viikkoa ja edellyttää aktiivista osallistumista kyselyyn. (2 ov/3 op)

Tehtävät:

- Harjoituspaneeliin osallistuminen asiantuntijajäsenen roolissa (harjoitustyö)
- Delfoi-tutkimussuunnitelman kommentointi (toisen opiskelijan työ)
- Kirjallisuus: Anita Rubin, Tulevaisuustutkimuksen perusteet (artikkeli), Osmo Kuusi, Delfoi-metodi (artikkeli)

II Delfoi-menetelmä: menetelmäteoria, tutkimusaihe ja tutkimusympäristö

Toisella jaksolla perehdytään menetelmään oman tiedonalan näkökulmasta, esitellään ja dokumentoidaan oma (harjoitus)tutkimusaihe ja valitaan sille sopiva Delfoi-tekniikan sovellus. Ne jotka eivät jatka varsinaiseen suunnitelmaan kirjoittavat esseen metodista oman tiedonalan näkökulmasta.

Jakson aikana perustetaan kullekin opiskelijalle oma Delfoi-tutkimusympäristö verkkoon. Käytössä on eDelfoi -ohjelmisto, johon jaksolla perehdytään managerinäkökulmasta siten, että se toimii metodioppimisen toiminnallisena välineenä. Vaihtoehtoisina ohjelmina voi käyttää Real-Time Delphiä tai TechCast-sovellusta. (2 ov/3 op).

Tehtävät:

- Delfoi-tutkimuksen ensimmäisen kierroksen kyselylomakkeen testaus ja opponointi
- Live/Real-Time Delfoin suunnitteluprosessiin osallistuminen ja/tai oman tutkimustyön perussuunnitelma ja aikataulu
- Kirjallisuus: Hannu Linturi (2007) Delfoin metamorfoosit. Futura. (artikkeli), Murray Turoff (2002) The Policy Delphi, Real Time Delphi Process. 2008 State of the Future, Petri Tapio (2002) Disaggregative policy Delphi Using cluster analysis as a tool for systematic scenario formation. Technological Forecasting and Social Change. (artikkeli)

III Delfoi-suunnittelu: tutkimussuunnitelma

Kolmannella jaksolla kukin opiskelija tai opiskelijaryhmä laatii omaan tieteen- tai tiedonalaan sovitetun aihekuvausta tarkemman tutkimussuunnitelman (tutkimusaihe, kysymyksenasettelu, tutkimustavoite, tutkimusteemat, asiantuntijuudet ja paneelin rakenne). Samalla jatkuu verkkotyökalun (eDelfoi. RT Delphi, TechCast) käytön opiskelu.

Näkökulmaa laajennetaan kehittäjäyhteisötoiminnan suuntaan siten, että jaksolla osallistutaan myös muiden töiden kehittämiseen liittoutuen ja konsultoiden sekä toimien tarvittaessa muiden asaintuntijapanelisteina tai avaininformantteina. Ohjelmaoikeuksia laajennetaan, kun Delfoi-projektin valmisteluvaiheiden sisällöt (ohjeet, panelistit, kyselyt, käyttäjät) viedään verkkoon. Opiskelijoille suositellaan käytäväksi lähityöpajaa toisen tai kolmannen jakson aikana. (2-4 ov/3-6 op)

Tehtävät

- Tutkimussuunnitelma ja ensimmäisen kierroksen kysely
- Osallistuminen
- Kirjallisuutta: Murray Turoff & Harold Linstone (2002) The Delphi Method. Techniques and Applications. Osmo Kuusi (1999) Expertise in the Future Use of Generic Technologies. VATT-tutkimuksia 59., Petri Tapio (2002) The limits to traffic volume growth. University of Helsink., Yrjö Myllylä (2007) Logistic and Social Future of the Murmansk Region until 202. Joensuun yliopisto.

IV Delfoi-toteutus: tutkimusprojekti

Neljännessä vaiheessa käynnistetään todelliset tai harjoitustutkimusprosessit, ohjataan tutkimuksen (managerointi) kulkua, analysoidaan tuloksia ja julkaistaan tutkimustulokset verkossa. Kiinnostuneet tai ison tutkimustyön käynnistäneet jatkavat keväällä jatkokurssilla tai liittyvät jäseniksi eDelfoin kehittäjäyhteisöön. (4-8 ov/6-12 op)

Hannu Linturi, Jenni Linturi, Anita Rubin

ENSITAPAAMISEN OHJELMA

Ilmoittaudu mukaan

Otavan Opisto järjestää syksyllä 2014 ilmiöpohjaisen oppimisen aPaja-kurssin, jonka tavoitteena on saattaa yhteen ilmiöpohjaisesta oppimisesta kiinnostuneita. Kurssi sisältää sekä lähitapaamisia Helsingissä että verkko-opiskelua.

 

Kurssin tavoitteena on ilmiöpohjaisen verkoston rakentaminen, kokemusten jakaminen ja ilmiöpohjaisuuden kehittäminen yhdessä. Kysymme, miksi ilmiöoppiminen on tärkeää ja millä kaikilla tavoin sitä voisi tuoda osaksi oppimista?

Verkostoitumisen lisäksi tarkoituksena on kurssin myötä kehittää yhdessä konkreettisia ilmiöoppimisen tapoja ja tuottaa malleja jaettavaksi myös muille aiheesta kiinnostuneille.

Ilmiöpohjaisen oppimisen aPaja from Aki Luostarinen

 

Aki Luostarinen, Joanna Ovaska, Anne Rongas, Taru Kekkonen

Karannutta aikaa etsimässä 13. - 14.6.2014Avoin oppimisen aPaja Otavassa Kaikkina aikoina on koettu tärkeäksi määritellä se, miten ihmisten pitäisi käyttää aikaa. Muutos ihmisen suhtautumisessa aikaan on indikoinut suurempia sosiaalisia ja yhteiskunnallisia muutoksia. Tällä hetkellä meneillään on muutos kiireen korostamisesta hidastamisen arvostamiseen. aPajan toisessa kohtaamisessa pohditaan, mitä tarkoittaa eläminen tässä ajassa. Kuinka omaa ajankäyttöä voi oppia hallitsemaan ja kuinka päästään pois kiireestä? Tarjoamme tilan ja ajan ihmisten kohtaamisille ja merkityksellisille keskusteluille sekä mahdollisuuden suunnitella ja aikatauluttaa omia projekteja ja syksyn oppimisen aPajia.  Ilmoittaudu mukaan nyt!Karannutta aikaa etsimässä_ohjelma_13.-14.6.2014 from Monkey Business®  Tapahtuman kuvaus, puhujien esittely ja tapahtumainfo: 

Karannutta aikaa etsimässä_13.-14.6.2014_materiaali from Monkey Business®  

 

 

Ilmoittaudu mukaan nyt!

Ville Keränen, Minna Vähämäki, Johanna Hytönen, Jenni Linturi, Heli Auvinen

Vaikutan ja vaikutun -aPajassa pohditaan valtaa ja vastuuta  

Vaikutan  ja vaikutun -aPaja yhdistää opiskelijoita ja kansalaisjärjestöjä 23. -24.5. Annankadulla. Tarkastelun keskiössä ovat valta ja vaikuttaminen. Tarkoituksena on, että vaikuttamista ja vaikuttumista tarkastellaan niin yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan, kulttuurin, luonnon kuin todellisuuden metatason näkökulmasta. Vaikuttamista ja vaikuttumista tarkastellaan ja tutkitaan mm. seuraavista näkökulmista:

  • Sukupuoli(suus) ja yksilön identiteetti
  • Viestintä - morsesta mobiiliin
  • Ekologinen kestävä kehitys: kuluttaja (in memoriam?)
  • Kulttuurit ja urheilu: maailman huipulla
  • Ajattelun taidot

Tervetuloa mukaan myös Vaikutan ja vaikutun -tapaamiseen 23.-24.5.

 

Alustava ohjelma

Perjantai 23.5.

11.00-11.30 Tervetuloa

11.30-12.00 Valtakunnallinen työttömien yhdistys

12.00-12.30 Valtavirran valta

12.30-13.00 Keskustelua aamupäivän aiheista

13.00-14.00 Lounas

14.00-14.30 Kaisa Leka: Taide ja valta

14.30-17.00 Työskentelyä alustuksien pohjalta

17.00-17.30 Päivän yhteenveto ja intro seuraavaan päivään

 

Lauantai 24.5.

 

9.00-9.30 Orientaati0

9.30-10.30 Pauliina Jalonen: Kansalaisvaikuttaminen

10.30-12.00 Työskentelyä alustuksien pohjalta

12.00-13.00 Lounas

13.00-14.00 Paneeli: “Toiseus, valta ja vaikuttaminen”

14.00-15.30 Opiskelijoilla on asiaa!

15.30-16.00 Loppukahvi ja -reflektio

 

Osallistuminen 

 

Tapahtuma on maksuton. Ilmoittautuminen 9.5. mennessä. 

 

Lisää tietoa!

Jenni Linturi (jenni.linturi@otavanopisto.fi)

Jenni Linturi, Aki Luostarinen

Käyttäjän tapahtumat